Obiekt biurowo - usługowy

 
 

 

biurowiec-numeracja02.png
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

2. Posadzki

Posadzka anhydrytowa - Agilia Sols A

Cement workowany Ekspert®

System podłogi podniesionej - Upfloor

System podłogi akustycznej - Offfloor

3. Ściany

Mieszanka samozagęszczalna - Agilia Beton

Beton dekoracyjny - Artevia Kolor (pionowa)

Cementowa zaprawa murarska

Beton konstrukcyjny

Cement workowany Ekspert®

Cement workowany Standard®

 

 

 

4. Słupy

Mieszanka samozagęszczalna - Agilia Beton

Cement workowany Ekspert®

 

5. Schody

Beton konstrukcyjny 

 

6. Stropy i wieńce

Mieszanka samozagęszczalna - Agilia Beton

Beton Lekki / Pianobeton

Beton konstrukcyjny

7. Tynki

Cement workowany Standard®

 

 

8. Ciągi komunikacji pieszej: chodniki, ścieżki, opaska wokół budynku

Beton dekoracyjny - Artevia Decor

Beton dekoracyjny - Artevia Kolor (pozioma)

Beton na stabilizacje

Cement workowany Ekspert®

9. Parkingi zewnętrzne

Beton wodoprzepuszczalny - Hydromedia (podbudowa nawierzchni zewnętrznych)