Cement workowany Standard®

Cement workowany Standard®

Cement Standard® to cement ogólnobudowlany szczególnie polecany do wytwarzania zapraw i stabilizacji gruntów.

standard.png

 

Korzyści z zastosowania produktu

Zmniejsza straty materiałowe dzięki podwyższonej przyczepności zapraw do podłoża

Obniża koszty wytworzenia zaprawy - ogranicza konieczność stosowania wapna hydratyzowanego do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich

Poprawia komfort pracy dzięki dobrej urabialności i plastyczności zapraw i mieszanek betonowych

Zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej lub zaprawy nie wpływając na czas zacierania zaprawy

Ogranicza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych

Podwyższa właściwości wybarwiania w produkcji koloryzowanych zapraw tynkarskich

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Kujawy

Produkowanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

5182 cm2/g

4487 cm2/g

Początek czasu wiązania

156 min

228 min

Koniec czasu wiązania

198 min

295 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

19,7 MPa

17,5 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

40,2 MPa

42,0 MPa

Gęstość właściwa

2,94 g/cm3

2,91 g/cm3

Wodożądność

25,10%

26,50%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,39%

2,83%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,066%

0,063%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,72% 0,96%
*Podane wartości nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 

Zastosowanie

 • beton zwykły klasy od C8/10 do C30/37
 • zaprawy murarskie - ściany nadziemne oraz fundamentowe budynków w gruntach suchych
 • zaprawy tynkarskie - wewnętrzne i zewnętrzne w budynkach mieszkalnych i przemysłowych
 • stabilizacje gruntów i chudy beton na podbudowy konstrukcji nośnych
 

Do pobrania

 • Karta produktowa cementu Standard (pdf, 1.69 MB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 428.2 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II B-M (V-LL) 32,5 R dla cementowni Małogoszcz (pdf, 728.35 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości CEM II B-M (V-LL) 32,5 R dla cementowni Kujawy (pdf, 1.31 MB)
 • Certyfikat pewny cement (pdf, 682.19 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 335.42 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 333.71 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-M (V-LL) 32,5 R cementownia Małogoszcz (pdf, 233.59 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-M (V-LL) 32,5 R cementownia Kujawy (pdf, 1.22 MB)
 • CEM II B-M (V-LL) 32,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz (pdf, 59.12 KB)
 • CEM II B-M (V-LL) 32,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy (pdf, 57.85 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)