Nota prawna

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Właścicielem strony internetowej www.lafarge.pl są spółki LafargeHolcim w Polsce:

 

Lafarge Cement S.A.

ul. Warszawska 110

28-266 Małogoszcz

 

Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 142B

02-305 Warszawa

 

Hosting:

Amazon Web Services LLC

1200 12th Avenue South
Seattle, Washington 98144-2734 AWS
http://aws.amazon.com

 

Nic, co jest zawarte na niniejszej stronie internetowej nie może być interpretowane jako oferta sprzedaży lub kupna. Produkty, procesy i programy przedstawione na stronie internetowej www.lafarge.plniekoniecznie są dostępne we wszystkich krajach. Użytkownik niniejszej strony internetowej zgadza się zatem przyjąć odpowiedzialność za sposób użytkowania i korzystania z informacji zawartych na stronie.

 

Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność informacji zawartych na niniejszej stronie, jednak LafargeHolcim nie odpowiada za żadne błędy, przeoczenia lub wyniki poszukiwań na stronie. W szczególności dotyczy to linków zawartych na stronie Lafarge, które mogą prowadzić do stron zamieszczanych na serwerach pozostających poza kontrolą LafargeHolcim.

 

Strona internetowa www.lafarge.pl jest dostępna przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. W okolicznościach pozostających poza kontrolą LafargeHolcim, w przypadku problemów związanych z systemami informatycznymi, sieciami telekomunikacyjnymi, pracami prowadzonymi w celu konserwacji lub w przypadku innych problemów technicznych, których nie wyczerpuje powyższa lista, LafargeHolcim może podjąć decyzję o zawieszeniu lub przerwaniu dostępu do całej strony lub jej części.

Strona może podlegać modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia użytkowników.

Prawa autorskie

Firma LafargeHolcim lub jej spółki stowarzyszone są właścicielami wszelkich praw i tytułu do nazwy Lafarge oraz aktywności i działania pod nazwą LafargeHolcim. Zabrania się używania nazwy  LafargeHolcim bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ze strony LafargeHolcim.

 

Zgodnie z polskim prawem autorskim, zawierającym przepisy o ochronie praw autorskich, zabrania się odtwarzania (chyba że w zakresie własnego użytku osobistego), sprzedaży, rozpowszechniania, wydawania, nadawania, adaptacji, modyfikowania, publikowania, przekazywania w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie, jakichkolwiek danych, prezentacji lub struktury strony albo dzieł chronionych przez prawo autorskie, przedstawionych na stronie LafargeHolcim www.lafarge.pl, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody LafargeHolcim.

Zabrania się również wprowadzania danych w jakikolwiek sposób na stronę LafargeHolcim www.lafarge.ploraz prezentowania ich w taki sposób, w wyniku którego zmianie uległyby treść lub wygląd danych, prezentacji lub struktury strony, albo dzieł zamieszczonych na stronie LafargeHolcim, albo wystąpiłoby prawdopodobieństwo takiej zmiany.

 

Więcej informacji można otrzymać od administratora serwera pod adresem: komunikacja.lh@lafargeholcim.com

 

Nasi partnerzy

Strona internetowa www.lafarge.pl jest dostępna przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. W okolicznościach pozostających poza kontrolą LafargeHolcim, w przypadku problemów związanych z systemami informatycznymi, sieciami telekomunikacyjnymi, pracami prowadzonymi w celu konserwacji lub w przypadku innych problemów technicznych, których nie wyczerpuje powyższa lista, LafargeHolcim może podjąć decyzję o zawieszeniu lub przerwaniu dostępu do całej strony lub jej części.

Strona może podlegać modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia użytkowników.

 

 

Strona internetowa www.lafarge.pl powstała w wyniku współpracy Działu Komunikacji Lafarge Cement S.A. w Polsce z następującymi partnerami:

 

Amazon Web Services LLC - usługi hostingowe

1200 12th Avenue South

Seattle, Washington 98144-2734 AWS

http://aws.amazon.com

 

Edifixio - opracowanie techniczne strony

123 rue Jules Guesde

92300 Levallois-Perret - Francja

Tel.: + 11 33 1 56 90 50 40 - Fax: + 33 1 56 90 50 20

www.edifixio.com

 

Dane osobowe

LafargeHolcim nie zbiera danych osobowych za pomocą strony www.lafarge.pl, a wszelkie informacje, które otrzyma za pośrednictwem tej strony są przesyłane indywidualnie przez użytkowników drogą e-mailową.

 

Użytkownik serwisu może wysyłać wiadomości drogą elektroniczną na adresy e-mailowe podane na stronie www.lafarge.pl. Każda taka wiadomość zawiera adres e-mailowy nadawcy oraz wszelkie dodatkowe informacje, jakie nadawca chce umieścić w wiadomości.

 

Zastosowane na stronie internetowej techniki monitoringowe mają na celu udoskonalenie doświadczenia i wiedzy na temat nawigacji. Użytkownicy strony mają prawo dostępu do zgromadzonych w ten sposób danych osobowych, prawo do ich usunięcia lub zmiany. Zgromadzone dane osobowe służą wyłącznie do użytku LafargeHolcim i jej spółek stowarzyszonych. LafargeHolcim nie udostępnia danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim, chyba że użytkownik o to wyraźnie poprosi. LafargeHolcim usuwa adresy IP użytkowników po upływie 6 miesięcy od daty ostatniej wizyty na stronie.

 

Special notice for American users of www.lafarge.pl

The Children's Online Privacy Protection Act (C.O.P.P.A.) of 1998 provides safeguards to protect children who use the internet by regulating the online collection of personal information from children under the age of 13. According to this Act, "(...) if you operate a general audience web site and have actual knowledge that you are collecting personal information from children, you must comply with the Children's Online Privacy Protection Act (C.O.P.P.A.)."

LafargeHolcim does not intend to collect any Personal Identification Information from children under the age of 13. However, if children under the age of 13 provide Personal Identification Information to us, their parents or legal guardian should request that we delete this information from our files by sending us an email at webmaster@lafarge.com. We will make all reasonable efforts to delete children's information from our files. Further information about the Children's Online Privacy Protection Act of 1998 may be found on the Federal Trade Commission's Internetseite (www.ftc.gov).

 

Przy każdej wizycie na stronie www.lafarge.pl tworzony jest znacznik (cookie) sesji. Znaczniki pozwalają na przechowywanie informacji o wizycie na naszej stronie (odwiedzane podstrony, data i godzina wizyty, itp.) na twardym dysku komputera użytkownika. Z informacji tych można korzystać przy kolejnej wizycie na naszej stronie. Taki znacznik (cookie) pozostaje na komputerze użytkownika przez 30 minut. Cookiesmożna zablokować poprzez zmianę parametrów zabezpieczeń na swojej przeglądarce (np. Narzędzia / Opcje w Microsoft Explorer 6).

 

Strona internetowa www.lafarge.pl jest zarejestrowana w C.N.I.L. ("Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés") pod numerem 781056, przy czym przygotowywana jest aktualizacja. Usługi w zakresie "Rejestracji Udziałowców" są zarejestrowane w C.N.I.L. pod numerem 1266566; a zebrane informacje na temat kandydatów do Komitetu Konsultacyjnego Indywidualnych Udziałowców są zarejestrowane pod numerem 1266574.

Korzystając ze strony internetowej LafargeHolcim, użytkownik jest zobowiązany respektować przepisy francuskiej ustawy z dnia 6.01.1978r. "Informatique, fichiers et libertés" (n°78-17). Każda osoba, która naruszy tę ustawę podlega sankcjom karnym.

 

Zgodnie z przepisami francuskiej ustawy n°78-17 "Informatique, fichiers et libertés", użytkownik ma prawo dostępu do wszelkich informacji, które wymieniają jego nazwisko, może je sprostować lub usunąć.

Prośbę o sprostowanie lub usunięcie danych można wysłać drogą elektroniczną na adres: komunikacja.lh@lafargeholcim.com

 

Zdjęcia i filmy


Zasoby zdjęć i filmów Grupy LafargeHolcim oraz Lafarge Cement S.A., Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.