iX CPP20 dedykowany do posadzek

iX CPP20 dedykowany do posadzek

iX jest produktem specjalistycznym, a jego właściwości technologiczne i robocze zostały zaprojektowane w taki sposób, aby uczynić go idealnym do wykonywania podkładów podłogowych. Dzięki niemu wykonywanie podkładów podłogowych stanie się wygodniejsze i bardziej efektywne.

20180830-lafarge-zestaw-logo01.png

 

Korzyści z zastosowania produktu

Łatwiejsza obróbka przy ściąganiu i zacieraniu w trakcie prac

Umożliwia wykonywanie podkładów cementowych z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym przy zachowaniu dobrych parametrów przewodności cieplnej

Optymalny czas zachowania właściwości roboczych

Krótszy czas wykonawczy przy wbudowywaniu mieszanki

Łatwiejsze dozowanie bez dzielenia produktu na budowie

Niższy koszt jednostkowy wykonywania podkładów podłogowych

Krótszy czas przygotowania i pompowania mieszanki

Aplikacja bez konieczności modyfikacji chemicznej składu produktu

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu
 (wartości średnie*)

Produkowanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaina’a

4607 cm2/g

Początek czasu wiązania

270 min

Koniec czasu wiązania

382 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badania zgodne z PN-EN 196-1

26,0 Mpa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badania zgodnie z PN-EN 196-1

56,9 Mpa

Gęstość właściwa

2,89 g/cm3

Wodożądność

31,3 %

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,70%

Zawartość chlorków (jako CI-)

0,07%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

1,27%

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta,
 nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 

iX CPP20 wyróżnia się

 • bardzo dobrą reologią i plastycznością
 • optymalnym czasem zachowania właściwości roboczych
 • podwyższoną trwałością i niskim skurczem
 • wysoką wytrzymałością na ściskanie
 

Zastosowanie

 • podkłady podłogowe od CT -C12-F2 do CT-C30-F5 zgodnie z PN-EN 12813
 • podkłady podłogowe z wbudowanym ogrzewaniem posadzkowym
 • posadzki betonowe w garażach i piwnicach w klasach od C16/20 do C35/45
 • warstwy wyrównawcze i stabilizujące pod podkłady podłogowe
 • beton na konstrukcje elementy betonowe i żelbetonowe 
 • prefabrykowane elementy drobnowymiarowe
 • do aplikacji maszynowej miksokretem 
 

Do pobrania

 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1487-CRP-025-24 iX (pdf, 61.95 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych Nr 1487-CPR-025-25 (pdf, 52.71 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych Nr 1487-CPR-025-24 (pdf, 3.84 MB)
 • Certyfikat ISO-9001-2015 iX (pdf, 1.12 MB)
 • Certyfikat ISO 14001-2015 iX (pdf, 2.82 MB)
 • Karta produktowa cementu iX (pdf, 2.59 MB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.24 MB)
 • CEM II B-V 42,5 R (1) Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz (pdf, 3.94 MB)
 • Parametry techniczne iX (xlsx, 9.28 KB)