Lafarge to światowy lider w przemyśle materiałów budowlanych. Oferujemy szeroki wachlarz usług oraz rozwiązań dla budownictwa, infrastruktury, przemysłu paliwowego oraz gazownictwa. Działamy w 80 krajach na świecie, zatrudniamy 90000 pracowników w ponad 2300 zakładach.

W Polsce Lafarge istnieje od 20 lat. Posiadamy ponad 60 zakładów produkcyjnych, m.in.: cementownie, kopalnie i przeładownie kruszyw oraz wytwórnie betonu.