Cement Dynamik

Cement DYNAMIK - CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N rekomendowany jest do betonów wymagających wysokich wytrzymałości wczesnych i doskonale wykończonych powierzchni.
 

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Opis produktu


Cement DYNAMIK - CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N to cement portlandzki wieloskładnikowy o klasie wytrzymałości 52,5, normalnej wytrzymałości wczesnej (N) i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1.

Korzyści z zastosowania cementu Dynamik

Obniża koszty budowy – wydajniejszy o 15% niż CEM I 42,5 (potrzebna mniejsza ilość cementu do uzyskania podobnych właściwości)
Pozwala otrzymać beton do prac konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości
Dzięki wysokim wytrzymałościom wczesnym skraca czas składowania prefabrykatów przed transportem, co pozwala zaoszczędzić powierzchnię magazynową u producenta
Skraca czas budowy (poprzez szybkie usunięcie deskowań) oraz proces produkcji prefabrykatów (dzięki szybszemu rozformowaniu)
Poprawia estetykę powierzchni gotowego elementu prefabrykowanego
Pozwala uzyskać bardziej intensywne zabarwienie elementu prefabrykowanego przy mniejszym dozowaniu barwników
Ogranicza ryzyko powstawania wykwitów węglanowych
Zwiększa szczelność struktury stwardniałego betonu v2
Ogranicza zjawisko „bleedingu” (wysięku wody na powierzchnię)
Redukuje wystąpienie rys skurczowych na stwardniałym betonie

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Kontakt - Cement workowany

Znajdź przedstawiciela

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

 

Cechy cementu Dynamik

 

  • wysoka wytrzymałość wczesna i końcowa,
  • wysoka dynamika narastania wytrzymałości,
  • krótki czas wiązania,
  • jasny kolor,
  • ograniczony skurcz.

 

Zastosowanie cementu Dynamik

 

  • elementy prefabrykowane (m.in. płoty betonowe, bloczki, kostki brukowe),
  • betony na konstrukcję schodów, wieńców, belek, nadproży,
  • betony wymagające wysokiej wytrzymałości wczesnej, klasy od C16/20 do C45/55,
  • fundamenty.

 


 

Image
dynamik-zdjecie-front.png

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

CEM II/A-M(S-LL) 52,5N

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki Cementu, zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Warunki stosowania

Cement Dynamik CEM II/A-M(S-LL) 52,5N przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji, z wyjątkiem klas XA2 i XA3 (agresja chemiczna wywołana siarczanami).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w szczelnych zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych (60 dni).

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Warunki przechowywania

Właściwe warunki przechowywania cementu gwarantują zachowanie właściwości użytkowych cementu oraz redukcję chromu(VI):

1. Cement należy przechowywać w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed opadami).

2. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od okresu gwarancji na produkt.

3. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

4. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Najnowsze artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge