Beton wodoprzepuszczalny - Hydromedia™ (podbudowa nawierzchni zewnętrznych)

Beton wodoprzepuszczalny - Hydromedia™ (podbudowa nawierzchni zewnętrznych)

Hydromedia™ to wodoprzepuszczalna uniwersalna podbudowa pod różnego rodzaju nawierzchnie użytkowe, umożliwiająca bardzo szybkie odprowadzenie wody deszczowej do gruntu bądź systemów kanalizacji.

 

hydromedia.png

 

Korzyści z zastosowania produktu

Hydromedia™ to produkt proekologiczny pomocny w rozwiązywaniu kwestii dotyczących ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Zastosowanie produktu umożliwia uzyskanie powierzchni podbudowy stabilnej w czasie o znikomych odchyleniach od poziomu, zapewniającej wysokie parametry przyczepności warstw wierzchnich oraz mniejsze zużycie materiałów szczepnych.

Posiada rekomendację ITB i IBDiM w zakresie zastosowania na podbudowy nawierzchni sportowych, komunikacyjnych, placów zabaw, terenów zielonych i zielonych dachów.

 

Parametry techniczne

  • Hydromedia™ to beton kruszywowy, w którym wolne przestrzenie między ziarnami kruszyw tylko w małym stopniu wypełnione są zaprawą.

  • Ziarna kruszyw są otulone gęstą pastą, która spaja ją ze sobą, a razem tworzą specjalny system połączonych pustek o dużej przepuszczalności.

  • Pustki te umożliwiają swobodny przepływ wody przez beton, której ilość zależy od dobranego kruszywa.

 

Parametry do zastosowania na podbudowy

Parametr

Wartość

Przepuszczalność wody

≥ 10 mm/s

Grubość wylewanej warstwy

100-200 mm

Wytrzymałość na ściskanie

5-15 MPa

Mrozoodporność

F25

Gęstość

1900-2100 kg/m³

Sposoby aplikacji (produkt niepompowalny)

Bezpośrednio z leja

Podawanie taśmowe, taczką lub wózkiem

Podawanie zasobnikiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania

  • Karta charakterystyki dla mieszanki betonowej i cementowo - piaskowej Lafarge Cement (pdf, 220.23 KB)
  • Karta produktowa Hydromedia (pdf, 378 KB)
  • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (w zakresie działalności prowadzonej przez pion betonowy) oraz Contractor Sp. z o.o. (pdf, 886.93 KB)