Różnorodność, równość i otwartość

Chcemy opowiedzieć o różnorodności w Lafarge oraz pokazać Wam, jak wygląda równość i otwartość w naszej firmie. Dlatego zapraszamy na pierwszy cykl w ramach projektu Różnorodność, równość i otwartość. Zapytaliśmy kilkanaście kobiet, pracujących w Lafarge o ich perspektywę, wyzwania w męskiej branży i możliwości rozwoju.

Czytaj więcej

Różnorodność w miejscu pracy...

Różnorodność w miejscu pracy odnosi się do różnic między poszczególnymi pracownikami, wynikających ze sposobu, w jaki dana osoba identyfikuje samą siebie oraz tego, jak postrzegają ją inni. Obejmuje zatem m.in. płeć, wiek, wykształcenie, a także różne kompetencje, talenty, stanowiska pracy, różne doświadczenia zawodowe czy nawet staż pracy.

Z perspektywy organizacji ważna jest również różnorodność wartości, stylów pracy, uczenia się czy komunikacji, sposobów rozwiązywania konfliktów, a także aspiracji zawodowych.

Chcemy opowiedzieć o różnorodności w Lafarge oraz pokazać Wam, jak wygląda równość i otwartość w naszej firmie. Dlatego zapraszamy na pierwszy cykl w ramach projektu Różnorodność, równość i otwartość. Zapytaliśmy kilkanaście kobiet, pracujących w Lafarge o ich perspektywę, wyzwania w męskiej branży i możliwości rozwoju.

Aleksandra Czepil

Monika Krzysztoszek

Inga Chodorowska-Korpak

Karolina Relidzyńska

Anna Stępień - Zaborek

Magdalena Nędza

Małgorzata Janik