Beton na stabilizacje

Beton na stabilizacje

Produkt, który po stwardnieniu stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowych, służący do przenoszenia na podłoże obciążeń wynikających z ruchu.

Korzyści z zastosowania produktu

Oszczędność czasu i ograniczenie kosztów W stosunku do możliwości alternatywnej, tj. stabilizacji gruntów cementem

Dobre parametry stabilizacji Dzięki dokładniejszemu dozowaniu surowców i maksymalnej homogenizacji składników w wytwórni betonu uzyskuje większą jednorodność i korzystniejsze właściwości w porównaniu do tradycyjnego sposobu stabilizowania gruntów cementem

 

Dokumenty do pobrania

  • Karta charakterystyki dla mieszanki betonowej i cementowo - piaskowej Lafarge Cement (pdf, 220.23 KB)
  • Karta Lafarge stabilizacje i podsypki (pdf, 1.84 MB)
  • Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Lafarge Cement SA (pdf, 646 KB)
  • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (w zakresie działalności prowadzonej przez pion betonowy) oraz Contractor Sp. z o.o. (pdf, 886.93 KB)