Beton samozagęszczalny zbrojony włóknem - Agilia FIBRO

Beton samozagęszczalny zbrojony włóknem - Agilia FIBRO

Zastosowanie betonu Agilia FIBRO ze zbrojeniem rozproszonym eliminuje większość robót zbrojarskich oraz ułatwia prace betoniarskie. Całość prac związana z robotami fundamentowymi nie przekracza 5 dni, co przekłada się na realne oszczędności.

agilia fibro lafarge logo

 

Korzyści z zastosowania produktu:

Niższe koszty realizacji inwestycji Dzięki zmniejszeniu masy tradycyjnej stali zbrojeniowej o 90%

Szybsza i bezpieczniejsza budowa Eliminacja tradycyjnego zbrojenia (siatka lub pręt zbrojeniowy)

Doskonała kontrola zarysowań Znaczna redukcja rys w betonie i odprysków

Optymalna odporność na uderzenia i obciążenia dynamiczne

Jednolite zbrojenie elementów konstrukcyjnych Rozłożenie zbrojenia w wielu kierunkach

Redystrybucja naprężeń Duża ciągliwość i zwiększona nośność

 

Mieszanka betonu samozagęszczalnego ze zbrojeniem rozproszonym jest wynikiem współpracy konstruktorów specjalizujących się w elementach zbrojonych włóknami oraz technologów betonu.

Zastosowanie betonu Agilia FIBRO zbrojonego włóknem eliminuje większość prac zbrojarskich oraz ułatwia prace betoniarskie. Dzięki zbrojeniu prętami ograniczonemu tylko do newralgicznych miejsc i braku konieczności wibrowania betonu dwóch pracowników jest w stanie ułożyć beton płyty fundamentowej w czasie 2–3 godzin, a całość prac związana z robotami fundamentowymi nie przekracza 5 dni. To z kolei przekłada się na realne oszczędności.

Beton Agilia FIBRO przeznaczony jest do zastosowań konstrukcyjnych, a także w płytach fundamentowych, rusztowaniach i elementach podwieszanych.

Główne miejsca, gdzie można stosować Agilia FIBRO:

  • płyty fundamentowe
  • prefabrykaty
  • stropy
  • fasady

Włókna do modyfikowania betonu wytwarzane są z różnych materiałów, w różnych kształtach i rozmiarach. Więcej o typach zbrojenia zastosowanego w betonie dowiesz się z Karty produktowej Agilia FIBRO.

 

Parametry techniczne

Minimalna klasa wytrzymałości

Agilia Pozioma

 

C25/30

Konsystencja

SF2

Gęstość

2300±100 kg/m³

Czas urabialności (od momentu załadunku w zakładzie produkcyjnym)

2h

Maksymalna wysokość zrzucania

50 cm

Minimalna grubość warstwy

80 mm

Możliwość chodzenia po powierzchni (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)

Po min. 1-3 dniach

 

Dokumenty do pobrania

  • Karta charakterystyki dla mieszanki betonowej i cementowo - piaskowej Lafarge Cement (pdf, 220.23 KB)
  • Karta produktowa Agilia FIBRO (pdf, 491.14 KB)
  • Agilia - Ewolucja betonu 2019 (pdf, 530.54 KB)
  • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (w zakresie działalności prowadzonej przez pion betonowy) oraz Contractor Sp. z o.o. (pdf, 886.93 KB)