ECOPlan - kompleksowa transformacja Lafarge w Polsce

Grupa Holcim jako pierwszy globalny producent materiałów budowlanych i pierwsza firma w sektorze cementowym podjęła ambitne wyzwanie redukcji emisji CO2, podpisując deklarację Net-Zero Pledge. Zgodnie z nią do 2030 roku zredukujemy emisję o 20 w porównaniu z rokiem 2018. W Polsce ambicją Lafarge jest osiągnięcie 55 poziomu redukcji w porównaniu do 1990 roku. Chcąc wesprzeć dążenia do neutralności klimatycznej wyznaczyliśmy nasze lokalne cele tworząć pierwszą w przemyśle cementowym kompleksową Strategię Zrównoważonego Rozwoju dla Polski do 2030 roku.

Strategia zrównoważonego rozwoju Lafarge

KLIMAT I ENERGIA

Redukcja emisji CO2 w cemencie

55% mniej emisji z każdej tony cementu w porównaniu z 1990 rokiem (350 kg CO2/tc)

Zrównoważone materiały budowlane

obniżanie śladu węglowego cementu i betonu

Odnawialne źródła energii

100% zielonej energii

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Bezpieczne przetwarzanie odpadów

2,2 mln ton zagospodarowanych odpadów niepoddających się recyklingowi jako paliwa alternatywne oraz surowce do produkcji cementu

Oszczędzanie zasobów naturalnych

1 mln ton kruszyw z recyklingu

ŚRODOWISKO

Oszczędzanie zasobów wodnych

Projekty retencji wód odpadowych na wszystkich kopalniach i zakładach kruszywowych Maksymalizacja udziału wody z recyklingu i obniżenie o 15% zużycia świeżej wody Bieżąca rekultywacja wszystkich terenów poeksploatacyjnych oraz plany zarządzania bioróżnorodnością na wszystkich kopalniach

DOBRE MIEJSCE PRACY

0 wypadków

Zawsze i wszędzie dążymy do eliminacji wypadków wśród pracowników, podwykonawców i społeczności

Rozwój społeczności

  • 30% pracowników zaangażowanych w wolontariat
  • 1 000 000 beneficjentów objętych wsparciem
  • Realizacja rocznie 100 projektów zaangażowania społecznego przez Fundację Lafarge WSPÓLNIE

Gdzie powstają nasze emisje

Zanim przejdziesz dalej warto wiedzieć jak i gdzie powstają emisje

To w jaki sposób i gdzie powstają emisje zostało uregulowane odpowiednimi przepisami unijnymi i podzielone na trzy głowne obszary emsji powtsjących wokół firmy. Nazwyamy jest SCOPE, czyli zakresy. Każdy z nich posiada konkretną definicję źródła pochodzenia emisji.

SCOPE 1

Emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych bądź mobilnych będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisji powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych.

SCOPE 2

Pośrednie energetyczne emisje powstałe w wyniku zużywania importowanej (zakupionej czy dostarczonej z zewnątrz) energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej, chłodu (w praktyce emisje GHG powstają w miejscu wytworzenia tych mediów).

SCOPE 3

Inne pośrednie emisje powstałe w całym łańcuchu wartości, np. w wyniku wytworzenia surowców lub półproduktów, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów, podróży służbowych pracowników czy użytkowania produktów przez końcowych użytkowników.

Sprawdź nasze zielone rozwiązania