Najczęstsze pytania o nasze produkty

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Czym jest beton? Jak wygląda produkcja cementu? Jakie są rodzaje cementu? A może interesują Cię betony do fundamentów? Te i inne pytania znajdziesz w naszej bazie wiedzy wraz z odpowiedziami naszych ekspertów!

22 rezultat(y)

Użyj kalkulatora objętości betonu, aby obliczyć potrzebną ilość betonu na Twoją budowę.

Jeśli zależy nam na uzyskaniu bardziej ciekłej postaci betonu, to absolutnie nie wolno w tym celu dolewać do niego wody. W taki sposób doprowadzamy do zwiększenia wartości wskaźnika w/c.

Przed zabetonowaniem fundamentów musimy przygotować zbrojenie i wykonać je zgodnie z projektem budowlanym. Do wykonania elementów konstrukcyjnych należy zastosować stal żebrowaną AIII lub AIIIN.
W ciepłej części roku beton, który dopiero wmontowaliśmy w powstającą konstrukcję, może być bardzo wrażliwy na przesuszenie. Aby do tego nie dopuścić, należy zadbać o odpowiednią pielęgnację betonu.

Mieszankę betonową w czasie układania należy odpowiednio zagęszczać. W ten sposób osiągamy dokładne wypełnienie deskowania, a zarazem doprowadzamy do usunięcia nadmiaru powietrza.

Cement jest jednym ze składników stosowanym przy produkcji betonu. Z definicji jest to spoiwo hydrauliczne, wytrzymałe i trwałe nawet pod wodą, produkowane poprzez zmieszanie drobno zmielonego materiału nieorganicznego z wodą.

Dostępne na rynku cementy oprócz oznaczenia rodzaju mają również określone klasy wytrzymałości, w tym wytrzymałości normowej oraz wczesnej.
Beton na fundamenty może być towarowy, wodoszczelny i samozagęszczalny. Podstawowym kryterium doboru mieszanki betonowej do fundamentu jest wytrzymałość na ściskanie, która powinna być określona w projekcie budowlanym.
Szlifowanie betonu wykonuje się przy pomocy wielu technik – w zależności od wielkości obrabianej powierzchni można wykorzystać w pełni ręczne rozwiązania lub maszyny jak szlifierki do betonu.
Beton jest niezwykle popularnym materiałem budowlanym. Nie jest jednak współczesnym wynalazkiem – znali go już Egipcjanie i starożytni Rzymianie.
Beton powstaje w wyniku wiązania i twardnienia mieszanki betonowej. Materiał końcowy uzyskiwany jest poprzez wymieszanie kilku składników
Świeży beton powinien być odpowiednio pielęgnowany, aby otrzymać w określonym czasie beton o projektowanych właściwościach.
Na wytrzymałość i trwałość elementów betonowych wpływa między innymi jakość betonu, dlatego najlepiej wybrać mieszankę pochodzącą od renomowanego producenta.

Istotnym elementem przy każdym zamówieniu betonu jest specyfikacja techniczna, która precyzuje wymagania dotyczące mieszanki betonowej, a także wykonawstwa.

Cement to spoiwo hydrauliczne o właściwościach wiążących. Otrzymywany jest z surowców mineralnych, a dokładniej kopalin naturalnych takich jak margiel, glina czy wapień.

Suchy beton jest specjalną zaprawą składającą się z cementu, kruszywa, piasku i domieszek. W odróżnieniu od klasycznego betonu nie zawiera dużej ilości wody.

Cement produkowany jest zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, która wraz z rozporządzeniami wykonawczymi reguluje kwestie dotyczące dopuszczenia cementu do obrotu oraz bezpieczeństwo jego stosowania.

WZ-ka, czyli „wydanie na zewnątrz” lub „wydanie zewnętrzne”, to dokument związany z obrotem magazynowym.

Tradycyjne fundamenty, czyli ławy i ściany fundamentowe, są nadal najczęściej stosowaną metodą na większości budów.
Cement, zaprawa i beton to materiały wykorzystywane w budownictwie, które mają różne zastosowania i właściwości.
Cena betonu zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to składniki mieszanki, transport, zastosowanie betonu i wielkość zamówienia.
Beton z betoniarki mieszany na miejscu zwykle jest nieco tańszy w przeliczeniu na m3 niż beton bazujący na tych samych składnikach, lecz z gruszki.