ECOPlanet 4B
CEM IV/B(V) 42,5N LH/NA

 

Główne zastosowania

 • produkcja betonu towarowego
 • wykonywanie elementów wielkogabarytowych
 • produkcja prefabrykatów drobnowymiarowych

Zastosowanie cementów ECOPlanet pozwala budować przyjazną dla środowiska infrastrukturę, redukując emisyjność powstających konstrukcji. Podążając zgodnie z naszą strategią oraz dbałością o środowisko, postanowiliśmy stworzyć ofertę produktów, które pozwalają budować w sposób zrównoważony.

ECOPlanet to rodzina cementów produkowanych przy udziale materiałów z recyklingu i wykorzystujących surowce zdekarbonizowane z innych gałęzi przemysłu, dzięki czemu udaje się uzyskać co najmniej 40% mniejszą emisję CO2*. Wspólnie przyczyniamy się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, oraz znacznego zmniejszenia negatywnego wpływu przemysłu i budownictwa na środowisko naturalne.

 

Korzyści z zastosowania cementu CEM IV/B(V) 42,5N LH/NA

Mniejsze obciążenie dla środowiska, idealnie nadaje się do budownictwa ekologicznego
Pozwala uzyskać wyższą punktację w systemach certyfikacji BREAM, LEAD i podobnych
Zwiększenie odporności na działanie środowisk agresywnych chemicznie
Pozwala na uzyskanie niskiego ciepła hydratacji mieszanki betonowej
Umożliwia uzyskania wysokiej szczelności betonu i elementów betonowych
Zwiększa odporność betonów i zapraw na korozję wywołaną reakcją alkalia–krzemionka
Poprawa komfortu pracy dzięki dobrej urabialności i plastyczności zapraw i mieszanek betonowych
Zapewniena długi czasu zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej, pozwalający na transport mieszanki na znaczne odległości
Poprawia pompowalności mieszanek betonowych
Redukuje zjawisko występowania wykwitów węglanowych
Ogranicza ryzyko powstawania rys skurczowych w betonie
Cement posiada zmierzony i zweryfikowany przez jednostkę zewnętrzną ślad węglowy (EPD III typu)

 

Opis produktu


ECOPlanet CEM IV/B(V) 42,5 N-LH/NA to cement pucolanowy klasy 42,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-B-19707. Cement charakteryzuje niska zawartości alkaliów (NA) i niskie ciepło hydratacji (LH). Cement jest przeznaczony do produkcji betonu towarowego o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i trwałościowych, oraz elementów wielkogabarytowych. Emisja CO2 dla wszystkich produktów ECOPlanet została zweryfikowana przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) czego efektem jest wydanie dokumentu EPD III typu.
 

Cechy cementu CEM IV/B(V) 42,5N LH/NA

 

 • mniejsze obciążenie dla środowiska (zmniejszenie o min. 40% śladu węglowego*),
 • długotrwały i stabilny przyrost wytrzymałości,
 • niskie ciepło hydratacji, znacznie ograniczające ryzyko powstawania rys skurczowych,
 • dobra plastyczność, urabialność i pompowalność mieszanki betonowej,
 • ograniczona tendencja do powstawania wykwitów węglanowych,
 • niska zawartość alkaliów rozpuszczalnych,
 • szczelność betonów wyprodukowanych na bazie ECOPlanet CEM IV/B(V) 42,5 N-LH/NA,
 • ciemna barwa
   

Zastosowanie cementu CEM IV/B(V) 42,5N LH/NA

 

 • wytwarzanie betonów zwykłych klas C8/10 - C40/50,
 • prefabrykacja drobnowymiarowa jak bloczki betonowe, kostka brukowa, obrzeża,
 • wytwarzanie betonów przeznaczonych do obiektów masywnych,
 • umożliwia zastosowanie kruszyw, dla których istnieje ryzyko reakcji ASR,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • produkcja mieszanek związanych cementem,
 • produkcja podsypek pod kostkę brukową, stabilizacja gruntów.

*W porównaniu z parametrami typowego CEM I 42,5 R

 

Charakterystyka produktu

Oznaczenia normowe

CEM IV/B(V) 42,5 N-LH/NA

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki Cementu, zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Warunki stosowania

Cement ECOPlanet CEM IV/B(V) 42,5 N-LH/NA przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206+A2 oraz polską PN-B-06265 może być stosowany w klasach ekspozycji X0, XC1, XC2 i XA1.

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w szczelnych zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych (60 dni).

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Kontakt - Cement luzem

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Najnowsze artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge