Wapna nawozowe

 

Kwaśne gleby w Polsce
Większość upraw rolnych rozwija się najlepiej na glebach o odczynie słabo kwaśnym do lekko zasadowego. Tymczasem udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych (pH poniżej 5,5) w Polsce od lat przekracza 50% i praktycznie nie ulega żadnej poprawie.

 

Rola nawozów wapniowych
Zakwaszenie gleb uniemożliwia otrzymanie wysokich plonów większości gatunków roślin uprawnych, nawet przy stosowaniu prawidłowej uprawy i nawożenia. W celu poprawienia żyzności gleb kwaśnych konieczne jest ich wapnowanie, które jest niezbędne dla stworzenia roślinom optymalnych warunków wzrostu. Badania wykazują, że pod wpływem wapnowania zwiększa się przyswajalność większości makroelementów, ponieważ w glebach kwaśnych występują one najczęściej w formie niedostępnej dla roślin.

 

Nawozy wapniowe Radkowit i Kujawit
To produkty z oferty Lafarge, stanowiące skuteczny sposób przeciwdziałania nadmiernemu zakwaszeniu gleby. Jednocześnie Radkowit i Kujawit są doskonałym źródłem makro - i mikroelementów, które wykazują bardzo pozytywne działanie na rozwój roślin, a w konsekwencji przyczyniają się do zwiększenia plonów.