Wapno nawozowe węglanowe Kujawit, Kujawit Premium

Kujawit charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością wapnia (45-53 CaO). Polecany szczególnie na gleby lekkie i średnie. Dla uzyskania szybkich efektów polecamy stosowanie Kujawitu Premium, wapna nawozowego odmiany 04, o bardzo drobnym uziarnieniu (99 < 0,125 mm)

kujawit-logo.png
kujawit-premium-logo.png

Korzyści z zastosowania produktu

Wapnowanie eliminuje toksyczny glin w glebie.

na jego obecność najsilniej reagują rośliny wrażliwe, np. jęczmień. Obecność glinu powoduje: słabe ukorzenienie się roślin, słabe krzewienie, żółknięcie i zasychanie dolnych liści.

Wysoki poziom wapnia wspomaga budowę silnego systemu korzeniowego rośliny

czemu sprzyja dostateczna ilość kationów wapnia i wzrost dostępności fosforu, który stymuluje wzrost korzeni w głąb profilu glebowego.

Zmiana pH na bardziej zasadowy

sprzyja tworzeniu struktury agregatowej gleby i tym samym poprawia warunki wodno-powietrzne, co w konsekwencji przekłada się na poprawę warunków wzrostu korzeni, lepsze przemieszczanie się wody i składników pokarmowych w glebie

Wapnowanie wpływa na wzmożoną aktywność biologiczną gleby

pH powyżej 6,0-6,5 sprzyja procesom uwalniania składników mineralnych z resztek roślinnych i nawozów naturalnych, a także zwiększa aktywności mikroorganizmów utleniających azot amonowy

Gleby bogate w wapń wykazują lepszą gospodarkę składnikami pokarmowymi

rośliny dobrze ukorzenione pobierają te składniki z głębszych warstw profilu glebowego

Bartłomiej Konarski —
opiekun regionalny

Tel: 880-880-940

E-mail: konarski@polcalc.pl

Województwa:mazowieckie / warmińsko-mazurskie / podlaskie

Grzegorz Krzywda —
opiekun regionalny

Tel: 880-880-766

E-mail:g.krzywda@polcalc.pl

Województwa: świętokrzyskie / małopolskie / podkarpackie / lubelskie

Robert Cichy —
opiekun regionalny

Tel: 880-880-930

E-mail: cichy@polcalc.pl

Województwa: dolnośląskie / opolskie / śląskie / łódzkie

Piotr Kujawa —
opiekun regionalny

Tel: 880-880-805

E-mail: kujawa@polcalc.pl

Województwa: zachodniopomorskie / pomorskie / kujawsko-pomorskie / wielkopolskie / lubuskie

 

Parametry techniczne

 

Kujawit

Kujawit premium

Parametry chemiczne

 

 

CaCO3 (węglan wapnia)

80,34 -92,56

89,27 -96,12

CaO (tlenek wapnia)

45 -52

50 -54

Inne mikroelementy

miedź, mangan, cynk

miedź, mangan, cynk

Parametry fizyczne

 

 

Przesiew <2 mm

ok. 94

100

Przesiew <0,5 mm

ok. 54

99

Przesiew <0,125 mm

-

99

Barwa

Jasnoszara/biała

biała

Zastosowanie:
 

  • Kujawit jest szczególnie efektywny na glebach lekkich i średnich, dzięki wysokiej zawartości wapnia sprawdza się na glebach zwięzłych.
  • Kujawit Premium dodatkowo pozwala na uzyskanie szybkiego efektu dzięki dużemu rozdrobnieniu (99 <0,125 mm).

Charakterystyka produktu

Cechy produktu

Nazwa handlowa: KUJAWIT; KUJAWIT PREMIUM

Synonim: Wapno nawozowe

Nazwa chemiczna: Węglan wapnia / skała wapienna

Nr CAS: 471-34-1 / nie dotyczy

Nr WE: 207-439-9

Nr indeksowy: Nie dotyczy

Nr rejestracji: Nie dotyczy – substancja zwolniona z rejestracji na podstawie załącznika V rozporządzenia

Warunki stosowania

Skała wapienna – węglan wapnia nr CAS 471-34-1, nr WE 207-439-9. Substancja nie zawiera zanieczyszczeń stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub środowiska. Skała wapienna niezawierająca magnezu. Przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu. Nie przechowywać w pobliżu kwasów.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Pył może powodować podrażnienie dróg oddechowych, mechaniczne podrażnienie oczu i skóry.

Opakowanie i przechowywanie.

Wapna nawozowe Kujawit i Kujawit Premium dostępne są w opakowaniach 1000 kg lub luzem. Należy je przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu. Nie przechowywać w pobliżu kwasów.

 

Produkty powiązane

Radkowit, Radkowit Premium