ProAsh Certyfikowany dodatek mineralny do betonów

ProAsh powstaje w wyniku poddania wyselekcjonowanych popiołów lotnych obróbce technologicznej oraz uszlachetnieniu. ProAsh jest wyrobem budowlanym i spełnia wymagania normy PN-EN 450-1. ProAsh może być stosowany przy produkcji betonów towarowych, prefabrykatów betonowych, suchych mieszanek oraz klejów mineralnych.

Korzyści z zastosowania produktu

Duża powtarzalność i stabilność kluczowych parametrów, takich jak strata prażenia, miałkość i gęstość.

Polepszenie właściwości reologicznych, tj. poprawa konsystencji mieszanki betonowej, ułatwienie pompowalności oraz wydłużone utrzymanie właściwości roboczych mieszanki betonowej w czasie.

Bardzo dobra kompatybilność z cementami oraz domieszkami chemicznymi.

Jeden dodatek do wszystkich klas i rodzajów betonów (tam, gdzie specyfikacja dopuszcza stosowanie dodatków mineralnych typu II).

ProAsh jest certyfikowanym wyrobem budowlanym, więc w świetle przepisów nie jest odpadem (eliminuje to konieczność posiadania dodatkowych pozwoleń środowiskowych).

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 
 
cementy popiolowe posadzki okladka

Dowiedz się więcej

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami na temat zastosowania cementów z dodatkiem popiołu lotnego V do produkcji betonów posadzkowych i betonów o podwyższonej szczelności. Udowadniamy w nich, że cementy z dodatkami popiołu lotnego krzemionkowego, podobnie jak cementy żużlowe, bardzo dobrze sprawdzają się w zastosowaniu do posadzek przemysłowych. Ponadto tam, gdzie wymagana jest wysoka szczelność betonu, możemy bez obawy o jakość i parametry techniczne betonu zastosować cement CEM II B-V 42,5 R HSR w zamian za CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA

Przejdź do artykułu:

 

  1. „Zastosowanie cementów z dodatkiem popiołu lotnego V do produkcji betonów posadzkowych”
  2. „Zastosowanie cementu z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego V do produkcji betonów o podwyższonej szczelności”
 

Parametry techniczne

 

Wymagania PN-EN 450-1:2012

Średnie wartości

Wygląd

-

Proszek szary lub ciemnoszary

Straty prażenia

< 5% (kat. A)

4,5%

Cl-

≤0,1%

0,1%

SO3

≤3%

0,25%

CaO wolny

≤2,5%

0,11%

CaO reaktywny

≤10%

1,8%

Stałość objętości

<10 mm

1 mm

Miałkość

Kat. N ≤40%

30%

Wskaźnik aktywności pucolanowej

Po 28 dniach ≥75%

Po 90 dniach ≥ 85%

80%

88%

Gęstość ziaren

±200 kg/m2

2050 kg/m3

Początek czasu wiązania w stosunku do cementu wzorcowego (Cement wzorcowy CEM I 42,5 R)

≤250+250 min
dwukrotny czas wiązania cementu wzorcowego

285 min

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 

Dokumenty do pobrania

  • Karta produktowa popiołu ProAsh (pdf, 861.69 KB)
  • Karta Informacji Substancji popiół ProAsh Termika (pdf, 2.05 MB)
  • Deklaracja właściwości użytkowych ProAsh (pdf, 267.88 KB)
  • Deklaracja właściwości użytkowych ProAsh (pdf, 279.49 KB)
  • Deklaracja właściwości użytkowych popiołu ProAsh Termika (pdf, 283.58 KB)
  • Certyfikat stałości właściwości użytkowych popiół ProAsh (pdf, 87.52 KB)
  • Certyfikat stałości właściwości użytkowych popiołu ProAsh Termika (pdf, 443.32 KB)
  • Świadectwo jakości popiołu ProAsh lipiec 2019 (pdf, 172.75 KB)