Cement TURBO CEM I 52,5 R – szybka produkcja prefabrykatów z Lafarge

lafarge cement turbo logo

 

Cement TURBO CEM I 52,5 R o bardzo szybkiej dynamice narastania wytrzymałości wczesnej to produkt przeznaczony do wytwarzania prefabrykatów oraz suchych mieszanek. Umożliwia skrócenie czasu produkcji i składowania prefabrykatów oraz ogranicza lub eliminuje obróbkę termiczną elementów (naparzanie, nagrzewanie).

Image
Cement TURBO CEM I 52,5 R

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Opis produktu:


Cement TURBO to cement portlandzki o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1 i klasie wytrzymałości 52,5 R. Sprzedawany luzem, jest przeznaczony w szczególności do produkcji elementów prefabrykowanych wielkoformatowych oraz z betonu sprężonego. Ze względu na bardzo wysokie ciepło hydratacji pozwala na ograniczenie lub eliminację obróbki cieplnej prefabrykatów. Szybkie osiągnięcie wytrzymałości cieplnej wyrobów oznacza większą rotację form, co wiąże się ze skróceniem czasu produkcji, a także ograniczeniem czasu magazynowania.
 

Korzyści z zastosowania Cementu TURBO CEM I 52,5 R:

znaczące skrócenie produkcji prefabrykatów,
znaczące skrócenie czasu składowania prefabrykatów niezbędnego do osiągnięcia wytrzymałości transportowej, co zmniejsza powierzchnię magazynową,
eliminacja lub ograniczenie obróbki termicznej prefabrykatów, takiej jak naparzanie lub nagrzewanie,
możliwość uzyskania wyższej estetyki powierzchni zewnętrznej elementów prefabrykowanych z uwagi na większe rozdrobnienie cementu,
ograniczenie skłonności mieszanki do „bleedingu”, czyli wysięku wody na powierzchnię prefabrykowanych elementów,
możliwość produkcji mieszanek zapraw szybkosprawnych i naprawczych,
możliwość zwiększenia ilości wypełniaczy przy produkcji suchych mieszanek (np. mączki wapiennej).

Cechy Cementu TURBO CEM I 52,5 R:

 

 • bardzo wysoka dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania (po 2 dniach – średnia wartość 40 MPa),
 • bardzo wysoka wytrzymałość wczesna,
 • bardzo wysokie ciepło hydratacji,
 • bardzo krótki czas wiązania,
 • bardzo wysoka efektywność we współpracy z dodatkami mineralnymi przy produkcji suchych mieszanek,
 • bardzo wysoki stopień rozdrobnienia,
 • bardzo wysoka wytrzymałość normowa (>60 MPa po 28 dniach),
 • możliwość stosowania przy obniżonych temperaturach otoczenia.
   

Zastosowanie:
 

 • produkcja elementów prefabrykowanych, w tym sprężonych, o bardzo wysokich wytrzymałościach wczesnych, dojrzewających w warunkach naturalnych, również przy podwyższonej i obniżonej temperaturze,
 • produkcja elementów prefabrykowanych cienkościennych,
 • produkcja betonów BWW o wysokiej trwałości i wytrzymałości,
 • produkcja drobno- i wielkowymiarowych elementów z betonu komórkowego,
 • produkcja prefabrykatów z betonu architektonicznego,
 • produkcja specjalistycznych suchych mieszanek,
 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości C40/50 i wyższe),
 • wykonywanie robót z użyciem szalunków ślizgowych, szczególnie przy wznoszeniu wysokich konstrukcji.

Kontakt - Cement luzem

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

Cement portlandzki EN 197-1 – CEM I 52,5 R.

Warunki stosowania

Cement TURBO przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206 oraz polską PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji z wyjątkiem klas XA2 oraz XA3 w przypadku agresji chemicznej wywołanej siarczanami (z wyjątkiem ich pochodzenia morskiego).

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych.

Rekomendacja Techniczna IBDiM dla cementu TURBO CEM I 52,5 R dostępna jest na stronie www.lafarge.pl.

Produkty powiązane

Zrównoważony rozwój Lafarge