Cement TURBO CEM I 52,5 R

Cement TURBO CEM I 52,5 R

Cement TURBO – CEM I 52,5 R to cement portlandzki o klasie wytrzymałości 52,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Zastosowanie tego cementu m.in. znacznie skraca proces produkcji i czas składowania prefabrykatów. Dodatkowo ogranicza lub eliminuje obróbkę termiczną prefabrykatów, taką jak naparzanie lub nagrzewanie.

lafarge cement turbo logo

 

Korzyści z zastosowania produktu:

znacznie skraca proces produkcji prefabrykatów

znacznie skraca czas składowania prefabrykatów niezbędny do osiągnięcia wytrzymałości transportowej (co zmniejsza powierzchnię magazynową)

ogranicza lub eliminuje obróbkę termiczną prefabrykatów, taką jak naparzanie lub nagrzewanie

umożliwia produkcję mieszanek i zapraw szybkosprawnych, naprawczych

umożliwia zwiększenie ilości wypełniaczy przy produkcji suchych mieszanek (np. mączki wapiennej)

poprawia estetykę powierzchni gotowego elementu prefabrykowanego

ogranicza skłonności mieszanki do „bleedingu” (wysięku wody na powierzchnię)

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Cement TURBO to cement portlandzki o klasie wytrzymałości 52,5 R produkowany w Cementowni Małogoszcz oraz w Cementowni Kujawy.Głównym składnikiem cementu TURBO CEM I 52,5 R jest klinkier portlandzki. Cement o bardzo szybkim przyroście wytrzymałości wczesnej, idealny do produkcji specjalistycznych prefabrykatów sprężonych oraz elementów wymagających bardzo szybkiego rozformowania.

Cechy produktu:

 • bardzo wysoka dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania
 • bardzo wysoka wytrzymałość wczesna
 • bardzo wysokie ciepło hydratacji
 • bardzo krótki czas wiązania
 • bardzo wysoka efektywność w mieszankach z dodatkami mineralnymi przy produkcji suchych mieszanek
 • bardzo wysoki stopień rozdrobnienia
 • bardzo wysoka wytrzymałość normowa (28 dni)

Zastosowanie:

 • produkcja elementów prefabrykowanych (w tym sprężonych) o bardzo wysokich wytrzymałościach wczesnych, dojrzewających w warunkach naturalnych, podwyższonej temperatury i obniżonej temperatury
 • produkcja specjalistycznych suchych mieszanek
 • produkcja betonów o wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW
 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości C40/50 i wyższe)
 • wykonywanie robót z użyciem szalunków ślizgowych, szczególnie przy wznoszeniu wysokich konstrukcji
 • produkcja dachówki cementowej
 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu Turbo CEM I 52,5 R (pdf, 387.51 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM I 52,5 R dla cementowni Małogoszcz (pdf, 81.72 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM I 52,5 R dla cementowni Kujawy (pdf, 83.08 KB)
 • Rekomendacja techniczna IBDiM dla cement Turbo CEM I 52,5 R (pdf, 2.06 MB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM I 52,5 R dla cementowni Małogoszcz (pdf, 199.15 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM I 52,5 R dla cementowni Kujawy (pdf, 53.88 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM I 52,5R dla Cementowni Małogoszcz Wrzesień 2021 (pdf, 62.65 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM I 52,5R dla Cementowni Kujawy Wrzesień 2021 (pdf, 62.39 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 348.84 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 1.15 MB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 190.91 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 191.14 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 192.05 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 188.64 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.37 MB)
 • Deklaracja środowiskowa III typu (EPD) - ważna do 1.06.2025 (pdf, 665.03 KB)
 • Świadectwo deklaracji środowiskowej III typu - ważne do 1.06.2025 (pdf, 126.42 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 258.39 KB)
 • Cennik dodatkowych usług logistycznych dla cementu (pdf, 219.26 KB)
 

Dokumenty do pobrania - archiwalne

 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM I 52,5 R dla cementowni Małogoszcz - nieaktualny (pdf, 719.58 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM I 52,5 R dla cementowni Kujawy - nieaktualny od 25.08.2020 (pdf, 112.78 KB)
 • Rekomendacja cement Turbo CEM I 52,5 R - dokument archiwalny z 2016 roku (pdf, 195.67 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM I 52,5 R dla cementowni Małogoszcz - archiwum (pdf, 227.69 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM I 52,5 R dla cementowni Kujawy - nieaktualna od 25.08.2020 (pdf, 58.86 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM I 52,5R dla Cementowni Kujawy Sierpień 2021 (pdf, 61.2 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM I 52,5R dla cementowni Małogoszcz Sierpień 2021 (pdf, 59.8 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 485.91 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 168.39 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Małogoszcz - ważny do 18.09.2019 (pdf, 420.35 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Małogoszcz - ważny do 18.09.2019 (pdf, 419.82 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy - ważny do 18.09.2019 (pdf, 420.19 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy - ważny do 18.09.2019 (pdf, 419.69 KB)