Cement TURBO CEM I 52,5 R

lafarge cement turbo logo

 

Cement TURBO – CEM I 52,5 R to cement portlandzki o klasie wytrzymałości 52,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Zastosowanie tego cementu m.in. znacznie skraca proces produkcji i czas składowania prefabrykatów. Dodatkowo ogranicza lub eliminuje obróbkę termiczną prefabrykatów, taką jak naparzanie lub nagrzewanie.

Image
Cement TURBO CEM I 52,5 R

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Korzyści z zastosowania produktu:

znacznie skraca proces produkcji prefabrykatów
znacznie skraca czas składowania prefabrykatów niezbędny do osiągnięcia wytrzymałości transportowej (co zmniejsza powierzchnię magazynową)
ogranicza lub eliminuje obróbkę termiczną prefabrykatów, taką jak naparzanie lub nagrzewanie
umożliwia produkcję mieszanek i zapraw szybkosprawnych, naprawczych
umożliwia zwiększenie ilości wypełniaczy przy produkcji suchych mieszanek (np. mączki wapiennej)
poprawia estetykę powierzchni gotowego elementu prefabrykowanego
ogranicza skłonności mieszanki do „bleedingu” (wysięku wody na powierzchnię)

Cement TURBO to cement portlandzki o klasie wytrzymałości 52,5 R produkowany w Cementowni Małogoszcz oraz w Cementowni Kujawy.Głównym składnikiem cementu TURBO CEM I 52,5 R jest klinkier portlandzki. Cement o bardzo szybkim przyroście wytrzymałości wczesnej, idealny do produkcji specjalistycznych prefabrykatów sprężonych oraz elementów wymagających bardzo szybkiego rozformowania.
 

Cechy produktu:
 

 • bardzo wysoka dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania
 • bardzo wysoka wytrzymałość wczesna
 • bardzo wysokie ciepło hydratacji
 • bardzo krótki czas wiązania
 • bardzo wysoka efektywność w mieszankach z dodatkami mineralnymi przy produkcji suchych mieszanek
 • bardzo wysoki stopień rozdrobnienia
 • bardzo wysoka wytrzymałość normowa (28 dni)
   

Zastosowanie:
 

 • produkcja elementów prefabrykowanych (w tym sprężonych) o bardzo wysokich wytrzymałościach wczesnych, dojrzewających w warunkach naturalnych, podwyższonej temperatury i obniżonej temperatury
 • produkcja specjalistycznych suchych mieszanek
 • produkcja betonów o wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW
 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości C40/50 i wyższe)
 • wykonywanie robót z użyciem szalunków ślizgowych, szczególnie przy wznoszeniu wysokich konstrukcji
 • produkcja dachówki cementowej

Kontakt - Cement luzem

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

Cement portlandzki EN 197-1 – CEM I 52,5 R.

Warunki stosowania

Cement TURBO przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206 oraz polską PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji z wyjątkiem klas XA2 oraz XA3 w przypadku agresji chemicznej wywołanej siarczanami (z wyjątkiem ich pochodzenia morskiego).

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych.

Rekomendacja Techniczna IBDiM dla cementu TURBO CEM I 52,5 R dostępna jest na stronie www.lafarge.pl.

Produkty powiązane

Artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge