TURBO CEM I 52,5 R

lafarge cement turbo logo

 

Główne zastosowania

 • wykonywanie betonów i zapraw szybkosprawnych;
 • wykonywanie elementów infrastruktury drogowo-mostowej;
 • produkcja prefabrykatów sprężonych.
Image
Cement TURBO CEM I 52,5 R

Opis produktu


Cement TURBO CEM I 52,5 R to cement portlandzki o klasie wytrzymałości 52,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) spełniający wymagania normy PN-EN 197-1., jest przeznaczony w szczególności do produkcji sprężanych elementów prefabrykowanych, oraz elementów infrastruktury inżynierii mostowej i kolejowej.

Kontakt - Cement luzem

Znajdź przedstawiciela

Korzyści z zastosowania cementu TURBO CEM I 52,5 R

Skraca czas do rozformowania, przenoszenia i transportu elementów
Pozwala na szybszą rotację form
Ogranicza skłonności mieszanki do „bleedingu” (wysięku wody na powierzchnię)
Eliminacja lub ograniczenie obróbki termicznej podczas produkcji elementów prefabrykowanych
Możliwość produkcji mieszanek zapraw szybkosprawnych i naprawczych
Możliwość stosowania w obiektach inżynierii drogowej, mostowej i kolejowej ( na podstawie Rekomendacji Technicznej IBDiM)

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Cechy cementu TURBO CEM I 52,5 R

 

 • bardzo wysoka wytrzymałość wczesna i końcowa,
 • bardzo wysoka dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania (ok 27 MPa po 24 godzinach),
 • betony wykorzystywane w budownictwie komunikacyjnym, mostowym, nawierzchniowym i tunelowym (Rekomendacja Techniczna IBDiM dostępna na stonie produktu),
 • duża uniwersalność stosowania (dopuszczony we wszystkich klasach ekspozycji oprócz XA2 i XA3),
 • jasna barwa,
 • wysokie ciepło hydratacji,
 • wysoki stopień rozdrobnienia,
 • wysoka stabilność i powtarzalność parametrów.


Zastosowanie cementu TURBO CEM I 52,5 R
 

 • produkcja elementów prefabrykowanych (w tym sprężonych) o wysokich wytrzymałościach wczesnych niezależnie od warunków dojrzewania
 • produkcja suchych mieszanek,
 • produkcja drobnowymiarowych prefabrykatów wibrowanych i wibroprasowanych,
 • wytwarzanie betonów samozagęszczalnych SCC i betonów wysokowartościowych BWW,
 • wytwarzanie betonu komórkowego,
 • produkcja dachówki cementowej,
 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265.

 

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

CEM I 52,5 R

Warunki stosowania

Cement Turbo CEM I 52,5R przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji, z wyjątkiem klas XA2 i XA3 (agresja chemiczna wywołana siarczanami).

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki Cementu, zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w szczelnych zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych (60 dni).

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Najnowsze artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge