Cement TURBO CEM I 52,5 R

Cement TURBO CEM I 52,5 R

Cement TURBO to cement portlandzki o klasie wytrzymałości 52,5 R produkowany w Cementowni Małogoszcz. Głównym składnikiem cementu TURBO CEM I 52,5 R jest klinkier portlandzki. 
Cement o bardzo szybkim przyroście wytrzymałości wczesnej, idealny do produkcji specjalistycznych prefabrykatów sprężonych oraz elementów wymagających bardzo szybkiego rozformowania.

 

turbo.png

 

Korzyści z zastosowania produktu

Korzyści ze stosowania dla prefabrykacji • Ograniczenie lub eliminacja obróbki termicznej prefabrykatów, takiej jak naparzanie lub nagrzewanie. • Ograniczenie skłonności mieszanki do wyciskania wody na powierzchnię. • Lepsza estetyka prefabrykatów z uwagi na większe rozdrobnienie cementu. • Możliwość skrócenia cyklu produkcyjnego i rotacji form nawet do dwóch cykli w ciągu doby poprzez uzyskanie wytrzymałości transportowej po 11 h (w przypadku prefabrykatów wielkowymiarowych).

Korzyści dla suchych mieszanek • Możliwość produkcji mieszanek zapraw szybkosprawnych, naprawczych, na bazie cementu portlandzkiego TURBO CEM I 52,5 R. • Możliwość zwiększenia ilości wypełniaczy przy produkcji suchych mieszanek (np. mączki wapiennej).

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Zastosowanie

 • Produkcja betonu towarowego klas C35/45 i wyższych,
 • Produkcja betonów o wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW,
 • Produkcja betonów o wymaganej wysokiej wytrzymałości wczesnej,
 • Produkcja cienkościennych elementów prefabrykowanych,
 • Produkcja prefabrykatów wielkowymiarowych,
 • Produkcja specjalistycznych suchych mieszanek,
 • Betonowanie w warunkach zimowych,
 • Wykonywanie robót z użyciem szalunków ślizgowych, szczególnie przy wznoszeniu wysokich konstrukcji,
 • Konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych, podwyższonej temperatury i obniżonej temperatury,
 • Konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach naturalnych i poddawane niskociśnieniowej obróbce cieplnej.

 

 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu Turbo CEM I 52,5 R (pdf, 832.47 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu archiwum (pdf, 1.4 MB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Małogoszcz CEM I 52,5 R (pdf, 719.58 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 4.08 MB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 4.11 MB)
 • Rekomendacja cement Turbo CEM I 52,5 R (pdf, 195.67 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM I 52,5 R cementownia Małogoszcz (pdf, 227.69 KB)
 • CEM I 52,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz marzec 2019 (pdf, 59.3 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA archive (pdf, 883.01 KB)