Cement CEM II/B-V 32,5 R – HSR/NA

Cement CEM II/B-V 32,5 R – HSR/NA

Cement do produkcji betonu towarowego, przeznaczony do ogólnego zastosowania CEM II/B-V 32,5 R – HSR/NA to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 32,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), odporny na siarczany (HSR) niskoalkaliczny (NA) o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN-197-1.

Korzyści z zastosowania produktu

Wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych świeżej mieszanki betonowej oraz zapraw

Zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie

Poprawia urabialność i pompowalność świeżej mieszanki betonowej

Poprawia szczelność betonu

Zwiększa odporność zapraw i betonów na korozję siarczanową oraz korozję wywołaną reakcją alkalia-krzemionka

Minimalizuje ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Zastosowanie

 • Do wytwarzania betonu zwykłego w klasach wytrzymałości od C8/10 do C30/37, w tym betonu odpornego na korozyjną siarczanową
 • Do wytwarzania betonów w których może występować kruszywo potencjalnie reaktywne alkalicznie
 • Do jastrychów i posadzek
 • Do towarowych zapraw murarskich – ściany nadziemne oraz fundamentowe w gruntach suchych i nawodnionych
 • Do produkcji prefabrykatów drobnowymiarowych (bloczków, pustaków), dojrzewających w warunkach naturalnych lub podwyższonej temperaturze
 • Do stabilizacji gruntów i wytwarzania chudego betonu na podbudowy konstrukcji nośnych i drogowych
 

Dokumenty do pobrania

 • Certyfikat Stałości Własciwości Użytkowych CEM II BV 32,5 R Kujawy (pdf, 1.36 MB)
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych CEM II BV 32,5 R Kujawy (pdf, 1.21 MB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.4 MB)
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych CEM II/B-V 32,5 R - HSR/NA Kujawy (pdf, 72.55 KB)
 • Krajowy Certyfikat Stałości Własciwości Użytkowych CEM II/B-V 32,5 R - HSR/NA Kujawy (pdf, 105.36 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
 • Świadectwo Jakości Cementu CEM II/B-V 32,5 R - HSR/NA Kujawy marzec 2019 (pdf, 69.94 KB)