Cement CEM II/B-V 32,5 R – HSR/NA

Cement CEM II/B-V 32,5 R – HSR/NA

CEM II/B-V 32,5 R – HSR/NA to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 32,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), odporny na siarczany (HSR), niskoalkaliczny (NA) i składzie zgodnym z wymaganiami norm PN-EN 197-1 i PN-B-19707. Zastosowanie tego cementu m.in. zwiększa odporność zapraw i betonów na korozję oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie.

Korzyści z zastosowania produktu:

zwiększa odporność zapraw i betonów na korozję siarczanową oraz korozję wywołaną reakcją alkalia-krzemionka

zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie

podnosi wytrzymałość betonu i zapraw w długich okresach dojrzewania

znacznie wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia

poprawia urabialność i pompowalność świeżej mieszanki betonowej

poprawia szczelność betonu

zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych

pozwala uzyskać ciemniejszy kolor powierzchni betonowych

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Cement do produkcji betonu towarowego, przeznaczony do ogólnego zastosowania CEM II/B-V 32,5 R – HSR/NA to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 32,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), odporny na siarczany (HSR) niskoalkaliczny (NA) o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN-197-1.

Cechy produktu:

 • niska zawartość alkaliów (eq Na2O)
 • odporność na korozyjne działanie siarczanów
 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • niski skurcz 
 • wydłużony czas wiązania i twardnienia
 • wyższy przyrost wytrzymałości w długich okresach dojrzewania
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego
 • korzystna struktura ziarnistości
 • ciemna barwa

Zastosowanie:

 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C8/10 do C30/37), w tym betonu odpornego na korozję siarczanową oraz w przypadkach występowania kruszywa potencjalnie reaktywnego alkalicznie
 • jastrychy i posadzki
 • zaprawy murarskie - do ścian nadziemnych oraz fundamentowych w gruntach suchych i nawodnionych
 • produkcja prefabrykatów drobnowymiarowych (bloczków, pustaków), dojrzewających w warunkach naturalnych lub podwyższonej temperaturze
 • stabilizacja gruntów i wytwarzanie chudego betonu na podbudowy konstrukcji nośnych i drogowych
 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu CEM II/B-V 32,5 R – HSR/NA (pdf, 567.69 KB)
 • Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II BV 32,5 R - HSR/NA dla cementowni Kujawy (pdf, 101.89 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II BV 32,5 R dla cementowni Kujawy (pdf, 87.2 KB)
 • Krajowa deklaracja właściwości użytkowych CEM II BV 32,5 R - HSR/NA dla cementowni Kujawy (pdf, 69.73 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II BV 32,5 R dla cementowni Kujawy (pdf, 54.88 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II B-V 32,5R-HSR_NA dla Cementowni Kujawy Wrzesień 2021 (pdf, 60.76 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 1.15 MB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 348.84 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 191.14 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 190.91 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.37 MB)
 • Deklaracja środowiskowa III typu (EPD) - ważna do 1.06.2025 (pdf, 665.03 KB)
 • Świadectwo deklaracji środowiskowej III typu - ważne do 1.06.2025 (pdf, 126.42 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 258.39 KB)
 • Cennik dodatkowych usług logistycznych dla cementu (pdf, 219.26 KB)
 

Dokumenty do pobrania - archiwalne

 • Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II BV 32,5 R - HSR/NA dla cementowni Kujawy - nieaktualny od 25.08.2020 (pdf, 119.11 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II BV 32,5 R dla cementowni Kujawy - nieaktualny od 25.08.2020 (pdf, 96.79 KB)
 • Krajowa deklaracja właściwości użytkowych CEM II BV 32,5 R - HSR/NA dla cementowni Kujawy - nieaktualna od 25.08.2020 (pdf, 73.51 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II BV 32,5 R - HSR/NA dla cementowni Kujawy - nieaktualna od 25.08.2020 (pdf, 50.08 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II B-V 32,5R-HSR_NA dla Cementowni Kujawy Sierpień 2021 (pdf, 58.93 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy - ważny do 18.09.2019 (pdf, 420.19 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy - ważny do 18.09.2019 (pdf, 419.69 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 485.91 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 168.39 KB)