Cement CEM II/A-V 42,5 R

Cement CEM II/A-V 42,5 R

Cement do produkcji betonu towarowego i prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych o podwyższonych parametrach.
CEM II/A-V 42,5 R to cement portlandzki popiołowy klasy wytrzymałości 42,5 R o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1.

Korzyści z zastosowania produktu

Skraca czas budowy oraz proces produkcji prefabrykatów dzięki szybszemu rozformowaniu elementów konstrukcji i prefabrykatów.

Zwiększa bezpieczeństwo konstrukcji podczas wznoszenia oraz po zakończeniu prac budowlanych.

Poprawia urabialność i pompowalność świeżej mieszanki betonowej oraz ogranicza zużycie energii potrzebnej do dobrego zagęszczenia mieszanki.

Zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów węglanowych.

Wydłuża okres, w którym możliwe jest prowadzenie prac betoniarskich dzięki możliwości dojrzewania w obniżonych temperaturach.

Ogranicza koszty związane z nagrzewaniem mieszanki betonowej.

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Kujawy

Produkowanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

4283 cm2/g

3602 cm2/g

Początek czasu wiązania

175 min

245 min

Koniec czasu wiązania

241 min

329 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

27,4 MPa

26,4 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

54,0 MPa

56,9 MPa

Gęstość właściwa

2,96 g/cm3

2,97 g/cm3

Wodożądność

25,60%

29,10%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,58%

2,90%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,063%

0,069%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,84%

1,15%

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 

Zastosowanie

 • Do wytwarzania betonów na fundamenty i elementy konstrukcyjne budowli, elementy monolityczne oraz elementy prefabrykowane, przy wykonaniu których wymagana jest wysoka wytrzymałość wczesna, a proces dojrzewania zachodzi w warunkach naturalnych, w podwyższonej lub obniżonej temperaturze.
 • Do wytwarzania betonów komórkowych, lekkich kruszywowych oraz elementów prefabrykowanych wykonanych z tych betonów.
 • Do produkcji prefabrykowanych elementów infrastruktury kanalizacyjnej, np. rur kanalizacyjnych, studni, kręgów.
 • Do produkcji prefabrykatów wibroprasowanych, np. betonowej kostki brukowej.

 

 

Do pobrania

 • Karta produktowa cementu CEM II/A-V 42,5 R (pdf, 215.52 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 428.2 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II A-V 42,5 R dla cementowni Kujawy (pdf, 1.3 MB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 4.08 MB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 4.11 MB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 335.42 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 333.71 KB)
 • Rekomendacje cementy popiołowe (pdf, 232.04 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II A-V 42,5 R cementownia Kujawy (pdf, 1.23 MB)
 • CEM II A-V 42,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy (pdf, 59.64 KB)
 • CEM II A-V 42,5 R Qality Certificate of Cement Kujawy Cement Plant (pdf, 57.98 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)