CEM II/A-V 42,5 R

Główne zastosowania

 • wykonywanie elementów infrastruktury drogowo-mostowej;
 • produkcja betonu towarowego wysokich klas;
 • wykonywanie posadzek przemysłowych.
Image
Cement CEM II/A-V 42,5 R

Opis produktu CEM II/A-V 42,5 R


CEM II/A-V 42,5 R to cement portlandzki popiołowy klasy wytrzymałości 42,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) spełniający wymaganiami normy PN-EN 197-1. Cement jest przeznaczony w szczególności do produkcji betonów towarowych o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych (wczesnych i końcowych), oraz prefabrykowanych elementów z betonu.

 

Korzyści z zastosowania cementu popiołowego CEM II/A-V 42,5 R

Prowadzenie prac betoniarskich w okresach obniżonych temperaturach otoczenia
Skrócenie czasu trwania budowy
Przyspieszenie procesu produkcji prefabrykatów
Ograniczenie kosztów związanych z nagrzewaniem mieszanki betonowej
Poprawa szczelności struktury stwardniałego betonu
Poprawa pompowalności mieszanki betonowej
Ograniczenie ryzyka powstawania wykwitów węglanowych
Ograniczenie ryzyka wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie
Możliwość produkowania betonów wysokich klas

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

CEM II/A-V 42,5R

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki Cementu, zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Warunki stosowania

Cement CEM II/A-V 42,5R przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji, z wyjątkiem klas XA2 i XA3 (agresja chemiczna wywołana siarczanami).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w szczelnych zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych (60 dni).

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

 

Cechy cementu popiołowego CEM II/A-V 42,5 R

 

 • wysoka dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania,
 • ograniczony skurcz,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • wysoka stabilność i powtarzalność,
 • umożliwia produkcję betonów i zapraw narażonych na działanie mrozu i środków odladzających,
 • możliwe zastosowanie we wszystkich klasach ekspozycji ( oprócz XA2 i XA3).


Zastosowanie cementu popiołowego CEM II/A-V 42,5 R
 

 • betony wykorzystywane w budownictwie komunikacyjnym, mostowym i nawierzchniowym,
 • produkcja betonów, których proces dojrzewania zachodzi w warunkach obniżonych temperatur,
 • wytwarzanie betonów posadzkowych, architektonicznych i samozagęszczalnych,
 • wytwarzanie betonów zwykłych klasy wytrzymałości od C8/10 do C50/60,
 • produkcja prefabrykatów betonowych (drobno i wielkogabarytowych),
 • wykonywanie elementów sprężonych,
 • produkcja elementów betonowych wibroprasowanych (zwykłych i barwionych),
 • wytwarzanie betonów o podwyższonej odporności na karbonatyzaję i chlorki,
 • produkcja betonów i zapraw narażonych na działanie mrozu i/lub mrozu z solami odladzającymi.

 

Kontakt - Cement luzem

Znajdź przedstawiciela

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Najnowsze artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge