Cement CEM II/A-V 42,5 R

Cement CEM II/A-V 42,5 R

CEM II/A-V 42,5 R to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 42,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Zastosowanie tego cementu m.in. umożliwia prowadzenie prac betoniarskich w obniżonych temperaturach otoczenia oraz ogranicza koszty związane z nagrzewaniem mieszanki betonowej.

Korzyści z zastosowania produktu:

umożliwia prowadzenie prac betoniarskich w obniżonych temperaturach otoczenia

ogranicza koszty związane z nagrzewaniem mieszanki betonowej

poprawia urabialność (czyli ogranicza zużycie energii potrzebnej do dobrego zagęszczenia mieszanki ) i pompowalność świeżej mieszanki betonowej

ogranicza ryzyko powstawania wykwitów węglanowych

skraca czas budowy (poprzez wcześniejsze rozdeskowanie) oraz proces produkcji prefabrykatów (dzięki szybszemu rozformowaniu)

ogranicza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie

poprawia szczelność betonu

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Cement do produkcji betonu towarowego i prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych o podwyższonych parametrach. CEM II/A-V 42,5 R to cement portlandzki popiołowy klasy wytrzymałości 42,5 R o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1.

Cechy produktu:

 • znaczna dynamika narastania wytrzymałości na początku jak i w dłuższym okresie dojrzewania
 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • ograniczony skurcz
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego
 • korzystna struktura ziarnistości

Zastosowanie:

 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C16/20 do C40/50)
 • wytwarzanie betonów na elementy konstrukcyjne budowli oraz betonów kontraktorowych, przy wykonaniu których wymagana jest wysoka wytrzymałość wczesna, a proces dojrzewania zachodzi w warunkach naturalnych, w podwyższonej lub obniżonej temperaturze
 • wytwarzanie betonu komórkowego
 • produkcja prefabrykowanych elementów infrastruktury kanalizacyjnej, np. rur kanalizacyjnych, studni, kręgów
 • wytwarzanie betonów posadzkowych i samozagęszczalnych
 • produkcja prefabrykatów wibroprasowanych, np. betonowej kostki brukowej
 • wytwarzanie betonów o podwyższonej odporności na agresję chemiczną

 

 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu CEM II/A-V 42,5 R (pdf, 215.52 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II A-V 42,5 R dla cementowni Kujawy (pdf, 82.8 KB)
 • Rekomendacja IBDiM CEM II A-V 42,5 R (pdf, 232.04 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II A-V 42,5 R dla cementowni Kujawy (pdf, 59.56 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II AV 42,5R dla Cementowni Kujawy Wrzesień 2021 (pdf, 62.94 KB)
 • Quality Certificate CEM II AV 42,5R of Cement Kujawy Cement Plant September 2021 (pdf, 52.99 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 1.15 MB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 348.84 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 191.14 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 190.91 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.37 MB)
 • Deklaracja środowiskowa III typu (EPD) - ważna do 1.06.2025 (pdf, 665.03 KB)
 • Świadectwo deklaracji środowiskowej III typu - ważne do 1.06.2025 (pdf, 126.42 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 258.39 KB)
 • Cennik dodatkowych usług logistycznych dla cementu (pdf, 219.26 KB)
 

Dokumenty do pobrania - archiwalne

 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II A-V 42,5 R dla cementowni Kujawy - nieaktualny od 25.08.2020 (pdf, 102.41 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II A-V 42,5 R dla cementowni Kujawy - nieaktualna od 25.08.2020 (pdf, 105.98 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II AV 42,5R dla Cementowni Kujawy Sierpień 2021 (pdf, 56.88 KB)
 • Quality Certificate CEM II AV 42,5R of Cement Kujawy Cement Plant August 2021 (pdf, 51.15 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy - ważny do 18.09.2019 (pdf, 420.19 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy - ważny do 18.09.2019 (pdf, 419.69 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 485.91 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 168.39 KB)