CEM II/A-V 42,5 R – cement do betonu towarowego i prefabrykatów

CEM II/A-V 42,5 R to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 42,5 oraz składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Jest szczególnie polecany do produkcji betonu towarowego i prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych o podwyższonych parametrach.

Image
Cement CEM II/A-V 42,5 R

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Opis produktu:

 

CEM II/A-V 42,5 R to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 42,5. Cechuje się wysoką wytrzymałością wczesną (R) i składem zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Zastosowanie tego produktu m.in. umożliwia prowadzenie prac betoniarskich w obniżonych temperaturach otoczenia oraz ogranicza koszty związane z nagrzewaniem mieszanki betonowej. Sprzedawany luzem, jest polecany przede wszystkim do produkcji betonu towarowego i prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych o podwyższonych parametrach.
 

Korzyści z zastosowania cementu popiołowego CEM II/A-V 42,5 R:

umożliwia prowadzenie prac betoniarskich w obniżonych temperaturach otoczenia
ogranicza koszty związane z nagrzewaniem mieszanki betonowej
poprawia urabialność (czyli ogranicza zużycie energii potrzebnej do dobrego zagęszczenia mieszanki ) i pompowalność świeżej mieszanki betonowej
ogranicza ryzyko powstawania wykwitów węglanowych
skraca czas budowy (poprzez wcześniejsze rozdeskowanie) oraz proces produkcji prefabrykatów (dzięki szybszemu rozformowaniu)
ogranicza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie
poprawia szczelność betonu

Cechy cementu popiołowego CEM II/A-V 42,5 R:

 

 • znaczna dynamika narastania wytrzymałości na początku jak i w dłuższym okresie dojrzewania
 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • ograniczony skurcz
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego
 • korzystna struktura ziarnistości


Zastosowanie:
 

 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C16/20 do C40/50)
 • wytwarzanie betonów na elementy konstrukcyjne budowli oraz betonów kontraktorowych, przy wykonaniu których wymagana jest wysoka wytrzymałość wczesna, a proces dojrzewania zachodzi w warunkach naturalnych, w podwyższonej lub obniżonej temperaturze
 • wytwarzanie betonu komórkowego
 • produkcja prefabrykowanych elementów infrastruktury kanalizacyjnej, np. rur kanalizacyjnych, studni, kręgów
 • wytwarzanie betonów posadzkowych i samozagęszczalnych
 • produkcja prefabrykatów wibroprasowanych, np. betonowej kostki brukowej
 • wytwarzanie betonów o podwyższonej odporności na agresję chemiczną

 

Kontakt - Cement luzem

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 – CEM II/A-V 42,5 R

Warunki stosowania

Cement CEM II/A-V 42,5 R przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206 oraz polską PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji z wyjątkiem klas XA2 oraz XA3 w przypadku agresji chemicznej wywołanej siarczanami (z wyjątkiem ich pochodzenia morskiego).

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych.

Rekomendacja Techniczna IBDiM dla cementu CEM II/A-V 42,5 R dostępna jest na stronie www.lafarge.pl.

Zrównoważony rozwój Lafarge