Beton „mostowy”

Beton „mostowy”

Beton mostowy wykorzystywany jest do wbudowania w konstrukcje inżynierskie.

Mosty, wiadukty, estakady i inne obiekty infrastrukturalne narażone są na działanie bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych i działań sił natury (huragany, powodzie)

Betony mostowe spełniają wymagania rozporządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej oraz Ogólną Specyfikacją Techniczną GDDKiA.

ultra-mostowy.png

 

Korzyści z zastosowania produktu

Gwarancja trwałość konstrukcji Prawidło wbudowany beton mostowy wydłuża czas pracy obiektu mostowego.

Elastyczność formowania Szeroki zakres wytrzymałości na ściskanie od C25/30 do C70/85 i wyższe pozwalają na zaprojektowanie smukłych i coraz bardziej ekspresyjnych form klasycznych mostów. Betony mostowe mogą być projektowane i „szyte na miarę” dla najbardziej indywidualnej konstrukcji inżynierskiej.

Łatwość wbudowania Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji i stabilność konsystencji w klasach S i F pozwala na łatwość pompowania i wbudowania mieszanki betonowej.

Gwarancja jakości składników Do betonu mostowego stosowane są najwyższej jakości składniki począwszy od cementów np. CEM I 42,5 R – NA/SR3; CEM I 52,5 R – NA/SR3; CEM III/A 42,5 N/NA/HSR/LH, piasek, kruszywa łamane, domieszki i dodatki do betonu.

 

Parametry techniczne

1.Wytrzymałość na ściskanie betonu C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60, C55/67, C60/75, C70/85 i wyższe.

2.Nasiąkliwość betonu – 5% badana metodą badawczą wg PN-88/B-06250 Beton zwykły

3.Mrozoodporność  F150 – F300 badana metodą badawczą wg PN-88/B-06250 Beton zwykły

4.Wodoszczelność od W8 do W12 – badana metodą badawczą wg PN-88/B-06250 Beton zwykły

5.Penetracja wody pod ciśnieniem – max 50 mm

6.Odporność na środki odladzające w klasie FT1 FT2

7.Niski skurcz

8.Klasy ekspozycji XC4, XD1 – XD3;  XF1- XF4; XA1-XA3

 

Dokumenty do pobrania

  • Karta charakterystyki dla mieszanki betonowej i cementowo - piaskowej Lafarge Cement (pdf, 594.58 KB)
  • Karta techniczna beton mostowy (pdf, 56.07 KB)
  • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (w zakresie działalności prowadzonej przez pion betonowy) oraz Contractor Sp. z o.o. (pdf, 886.93 KB)