Most

 

 

most-numeracja02.png
 
1 2 3

 

1. Duże obiekty mostowe

Beton mostowy

Beton kontraktorowy

 

 

2. Elementy mostów - kolumny, estakady

Beton mostowy

Cement TURBO CEM I 52,5 R

3. Słupy fundamentowe, pale, ściany szczelinowe