Żwiry

Żwiry

Żwir jest okruchową skałą osadową o luźnej postaci, złożoną z otoczaków. Jej głównymi składnikami są kwarc i skaleń. Ze względu na pochodzenie rozróżniamy żwiry morskie, rzeczne, jeziorne, polodowcowe i inne.

 

Zamówienia i informacje

800 800 225

Bezpłatna infolinia

 

Parametry techniczne

Parametry żwiru Lafarge:

Nasiąkliwość, WA24

WA241 (wg PN-EN 1097-6)

Wskaźnik kształtu, SI

SI15 (wg PN-EN 933-4)

Wskaźnik płaskości, FI

Fl15 (wg PN-EN 933-3)

Mrozoodporność, F %

F1 (wg PN-EN 1367-1)

Odporność na rozdrabnianie, LA

LA25 (wg PN-EN 1097-2)

Zawartość pyłów , f %

f2 (wg PN-EN 933-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Właściwości określone dla frakcji 8/16 mm

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

 

 

Dokumenty do pobrania

  • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. (pdf, 2.06 MB)
  • Ogólne warunki sprzedaży - Logistyka - Dostawy Kolejowe (pdf, 2.05 MB)