Wapień

Wapień jest skałą osadową i należy do najbardziej rozpowszechnionych kruszyw  na świecie. Posiada charakterystyczną jasną barwę, jednakże w zależności od pochodzenia znacząco różni się wyglądem. W zależności od pochodzenia skała ta znacząco różni się wyglądem. Surowiec produkowany w Lafarge pochodzi ze złoża wapieni organogenicznych Barcin-Piechcin-Pakość.

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Korzyści z zastosowania kruszywa wapiennego

Kruszywa wapienne wykazują bardzo dobre „powinowactwo” adhezyjne z lepiszczem

co pozwala ograniczyć lub całkowicie wyeliminować zastosowanie środka adhezyjnego.

Mieszanki mineralno-asfaltowe na bazie kruszyw wapiennych spełniają wymaganie normowe (warstwa podbudowy i wiążąca).
Kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0–31,5 (wapienno-żwirowe) pozwala na uzyskanie wymaganych zagęszczeń oraz nośności podbudów stabilizowanych mechanicznie.
Zastosowanie wapienia jako materiału lokalnego zdecydowanie obniża koszty budowy

poprzez niższe koszty transportu oraz prostsze rozwiązania logistyczne; średni koszt transportu z Dolnego Śląska jest około 2,5 razy wyższy od kosztu transportu z Kujaw.

Kontakt - Kruszywa

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 800 225

Bezpłatna infolinia

 

Parametry techniczne wapienia

Parametry wapienia Lafarge:

Nasiąkliwość, WA24

WA242 (wg PN-EN 1097-6)

Wskaźnik kształtu, SI

SI15 (wg PN-EN 933-4)

Wskaźnik płaskości, FI

Fl15 (wg PN-EN 933-3)

Mrozoodporność, F

F2 (wg PN-EN 1367-1)

Mrozoodporność w soli, FNaCl

NPD (wg PN-EN 1367-6)

Odporność na rozdrabnianie, LA

LA30 (wg PN-EN 1097-2)

 Właściwości określone dla fakcji 8/16 mm

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

Normy

Dla kruszyw do warstwy podbudowy, wiążącej i ścieralnej w mieszankach mineralno-asfaltowych zgodnie z:
  • normą PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”,
  • wymaganiami Technicznymi „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
    i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych – WT-1 Kruszywa 2014”. 
Dla kruszyw do podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie zgodnie z:
  • normą PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”,
  • wymaganiami Technicznymi „Mieszanki niezwiązane do dróg publicznych – WT-4 Mieszanki niezwiązane 2010”,
  • normą PN-S-06102:1997 „Drogi samochodowe – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.
Dla kruszyw do betonów zgodnie z:
  • normą PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”.
Dla kruszyw do nawierzchni asfaltowych zgodnie z:
  • wymaganiami Technicznymi „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014”.

Artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge