Wapień

Wapień

Wapień jest skałą osadową i należy do najbardziej rozpowszechnionych kruszyw  na świecie. Posiada charakterystyczną jasną barwę, jednakże w zależności od pochodzenia znacząco różni się wyglądem. W zależności od pochodzenia skała ta znacząco różni się wyglądem. Surowiec produkowany w Lafarge pochodzi ze złoża wapieni organogenicznych Barcin-Piechcin-Pakość.

Korzyści z zastosowania produktu

Kruszywa wapienne wykazują bardzo dobre „powinowactwo” adhezyjne z lepiszczem co pozwala ograniczyć lub całkowicie wyeliminować zastosowanie środka adhezyjnego.

Mieszanki mineralno-asfaltowe na bazie kruszyw wapiennych spełniają wymaganie normowe (warstwa podbudowy i wiążąca).

Kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0–31,5 (wapienno-żwirowe) pozwala na uzyskanie wymaganych zagęszczeń oraz nośności podbudów stabilizowanych mechanicznie.

Zastosowanie wapienia jako materiału lokalnego zdecydowanie obniża koszty budowy poprzez niższe koszty transportu oraz prostsze rozwiązania logistyczne; średni koszt transportu z Dolnego Śląska jest około 2,5 razy wyższy od kosztu transportu z Kujaw.

 

Zamówienia i informacje

800 800 225

Bezpłatna infolinia

 

 

Parametry techniczne

Parametry wapienia Lafarge:

Nasiąkliwość, WA24

WA242 (wg PN-EN 1097-6)

Wskaźnik kształtu, SI

SI15 (wg PN-EN 933-4)

Wskaźnik płaskości, FI

Fl15 (wg PN-EN 933-3)

Mrozoodporność, F%

F2 (wg PN-EN 1367-1)

Mrozoodporność w soli, FNaCl%

NPD (wg PN-EN 1367-6)

Odporność na rozdrabnianie, LA

LA30 (wg PN-EN 1097-2)

 Właściwości określone dla fakcji 8/16 mm
 

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta,
nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 

Dokumenty do pobrania

  • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. (pdf, 2.06 MB)
  • Ogólne warunki sprzedaży - Logistyka - Dostawy Kolejowe (pdf, 2.05 MB)
  • Grys wapienny (pdf, 2.53 MB)