Raporty z realizacji strategii podatkowej

 

Załączone dokumenty stanowią Informację o realizowanej strategii podatkowej, do której sporządzenia i podania do publicznej wiadomości Spółki są zobowiązane na podstawie art. 27c Ustawy CIT , ze względu na spełnienie warunków, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT. Dokumenty nie zawierają informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Informacje dotyczą roku podatkowego Spółek, trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

 

dokumenty do pobrania

  • Informacja o realizowanej strategii podatkowej dla Lafarge Cement S.A. za rok podatkowy 2020 (pdf, 526.45 KB)
  • Informacja o realizowanej strategii podatkowej dla Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. za rok podatkowy 2020 (pdf, 532.94 KB)