Popiół lotny - Certyfikowany dodatek mineralny do betonów

 Popiół lotny krzemionkowy to drobnoziarnisty materiał o właściwościach pucolanowych. Jest otrzymywany przez mechaniczne lub elektrostatyczne wytrącenie popiołów z gazów odlotowych ze spalania pyłu węglowego w kotłach energetycznych. Może być stosowany przy produkcji betonów towarowych, prefabrykatów betonowych, suchych mieszanek oraz klejów mineralnych.

 

Opis:

 

Popiół lotny to powszechnie stosowany i uznany od dekad dodatek do betonu. Poprawia m.in. urabialność mieszanki i zwiększa szczelność gotowego produktu. Powstaje przy spalaniu węgla kamiennego i jako produkt uboczny podlega następnie zastosowaniu w budownictwie.
 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Korzyści z zastosowania popiołu lotnego do betonu Lafarge:

Polepszenie właściwości reologicznych (poprawa konsystencji mieszanki betonowej), ułatwienie pompowalności oraz wydłużone utrzymanie właściwości roboczych mieszanki betonowej w czasie.
Dobra kompatybilność z cementami oraz domieszkami chemicznymi.
Uniwersalny dodatek do wszystkich klas i rodzajów betonów (tam, gdzie specyfikacja dopuszcza stosowanie dodatków mineralnych typu II).
Obniżenie kosztów produkcji dzięki możliwości dodatkowej optymalizacji receptur.

Cechy popiołu lotnego do betonu Lafarge:

 

  • niski poziom strat prażenia ‒ strata prażenia oznaczona kategorią A
  • miałkość ‒ kategoria N
     

Zastosowanie:

 

  • produkcja betonów towarowych wszystkich klas, podkładowych i stabilizacji
  • produkcja zapraw i mieszanek budowlanych
  • produkcja prefabrykatów betonowych
  • produkcja suchych mieszanek i klejów mineralnych
     

 

Parametry techniczne

Strata prażenia

Kategoria A

Miałkość

Kategoria N

* Podane wartości nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

Artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge