Popiół lotny - Certyfikowany dodatek mineralny do betonów

Popiół lotny krzemionkowy to drobnoziarnisty materiał o właściwościach pucolanowych. Jest otrzymywany przez mechaniczne lub elektrostatyczne wytrącenie popiołów z gazów odlotowych ze spalania pyłu węglowego w kotłach energetycznych. Popiół oferowany przez Lafarge spełnia wymagania normy PN-EN 450-1. Może być stosowany przy produkcji betonów towarowych, prefabrykatów betonowych, suchych mieszanek oraz klejów mineralnych.

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Korzyści z zastosowania produktu

Polepszenie właściwości reologicznych (poprawa konsystencji mieszanki betonowej), ułatwienie pompowalności oraz wydłużone utrzymanie właściwości roboczych mieszanki betonowej w czasie.
Dobra kompatybilność z cementami oraz domieszkami chemicznymi.
Uniwersalny dodatek do wszystkich klas i rodzajów betonów (tam, gdzie specyfikacja dopuszcza stosowanie dodatków mineralnych typu II).
Obniżenie kosztów produkcji dzięki możliwości dodatkowej optymalizacji receptur.

 

Parametry techniczne

Strata prażenia

Kategoria A

Miałkość

Kategoria N

* Podane wartości nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

Artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge