Piasek do betonu oraz warstw mineralno-asfaltowych

Piaski mają zastosowanie do produkcji betonu cementowego oraz warstw mineralno-asfaltowych. Służą również jako podsypki pod nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej oraz jako materiał do budowy nasypów drogowych i kolejowych.

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Opis:

Piasek to surowiec wszechstronnie wykorzystywany w budownictwie. Bez tego cennego kruszywa nie powstanie beton, cement, prefabrykaty czy różnego rodzaju zaprawy. Piasek znajduje zastosowanie zarówno w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, jak i przemysłowym, drogowym czy obiektów użyteczności publicznej.

Korzyści z zastosowania piasku do betonu Lafarge:

Dobre relacje wiążące
Brak zanieczyszczeń i dobre parametry fizykochemiczne
Dobre parametry zagęszczania

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Kontakt - Kruszywa

Znajdź przedstawiciela

Zamówienia i informacje

800 800 225

Bezpłatna infolinia

Cechy piasku do betonu Lafarge:

 

 • uziarnienie ‒ GF85 (wg PN-EN 13043:2004)
 • tolerancja uziarnienia ‒ GTC20 (wg PN-EN 13043:2004)
 • nasiąkliwość ‒ WA242 (wg PN-EN 1097-6:2013-11)
 • zawartość pyłów ‒ f16 (wg PN-EN 933-1:2012)
 • wskaźnik piaskowy ‒ SE54 (wg PN-EN 933-8:2012)
 • błękit metylowy ‒ MB10 (wg PN-EN 933-9+A1:2013-07)
 • kanciastość kruszywa drobnego ‒ ESC35 (wg PN-EN 933-6:2014-07).
   

Zastosowanie:

 

 • produkcja betonu
 • produkcja mieszanek bitumicznych
 • produkcja powierzchniowych utrwaleń ‒ drogi, lotniska, inne powierzchnie przeznaczone do ruchu
 • produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych
 • jako podsypka pod nawierzchnie z kostki betonowej lub kamiennej
 • jako materiał nasypów drogowych i kolejowych.

 

Parametry techniczne

Parametry piasku Lafarge:

Uziarnienie

GF85 (wg PN-EN 13043:2004)

Tolerancja uziarnienia

GTC20 (wg PN-EN 13043:2004)

Nasiąkliwość, WA24

WA242 (wg PN-EN 1097-6:2013-11)

Zawartość pyłów, f

f16 (wg PN-EN 933-1:2012)

Wskaźnik piaskowy, SE

SE54 (wg PN-EN 933-8:2012)

Błękit metylowy, MB

MB10 (wg PN-EN 933-9+A1:2013-07)

Kanciastość kruszywa drobnego, ECS

ESC35 (wg PN-EN 933-6:2014-07)

Właściwości określone dla kruszywa drobnego 0/2 mm (Kopalnia Bazaltu Lubień)

Normy

Piaski Lafarge spełniają wymagania:
 • PN-EN 12620 "Kruszywa do betonu"
 • PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu”
 • PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
 • wymagania Techniczne „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych – WT-1 Kruszywa 2014”
 • PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” 

Artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge