Piaski

Piaski

Piaski mają zastosowanie do produkcji betonu cementowego oraz warstw mineralno-asfaltowych. Służą również jako podsypki pod nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej oraz jako materiał do budowy nasypów drogowych i kolejowych.

Korzyści z zastosowania produktu

Dobre relacje wiążące

Brak zanieczyszczeń i dobre parametry fizykochemiczne

Dobre parametry zagęszczania

 

Zamówienia i informacje

800 800 225

Bezpłatna infolinia

 

Parametry techniczne

Parametry piasku Lafarge:

Uziarnienie

GF85 (wg PN-EN 13043:2004)

Tolerancja uziarnienia

GTC20 (wg PN-EN 13043:2004)

Nasiąkliwość, WA24

WA242 (wg PN-EN 1097-6:2013-11)

Zawartość pyłów, f%

f16 (wg PN-EN 933-1:2012)

Wskaźnik piaskowy, SE

SE54 (wg PN-EN 933-8:2012)

Błękit metylowy, MB

MB10 (wg PN-EN 933-9+A1:2013-07)

Kanciastość kruszywa drobnego, ECS

ESC35 (wg PN-EN 933-6:2014-07)

Właściwości określone dla kruszywa drobnego 0/2 mm (Kopalnia Bazaltu Lubień)

 

Dokumenty do pobrania

  • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. (pdf, 2.06 MB)
  • Ogólne warunki sprzedaży - Logistyka - Dostawy Kolejowe (pdf, 2.05 MB)