Granodioryt

Granodioryt to skała magmowa typu głębinowego o strukturze drobnokrystalicznej 
lub średniokrystalicznej i o barwie szarej.

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Opis produktu:

 

Granodioryt to skała magmowa charakteryzująca się bardzo dobrymi parametrami fizycznymi i chemicznymi. Kruszywo jest pozyskiwane z kopalni Klesov na Ukrainie, a Lafarge jest jego głównym producentem i dostawcą na rynek polski.

Korzyści z zastosowania Grandiorytu Lafarge

Mała ścieralność
Duża mrozoodporność
Niska nasiąkliwość
Odporność na miażdżenie
Brak reaktywności alkalicznej
Bardzo dobre wskaźniki nośności i wskaźnik piaskowy
Niezmienność parametrów chemicznych

Kontakt - Kruszywa

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 800 225

Bezpłatna infolinia

Cechy Granodiorytu Lafarge:

 

 • nasiąkliwość ‒ WA242 (wg PN-EN 1097-6)
 • wskaźnik kształtu ‒ SI15 (wg PN-EN 933-4)
 • wskaźnik płaskości ‒ Fl15 (wg PN-EN 933-3)
 • mrozoodporność ‒ F2 (wg PN-EN 1367-1)
 • mrozoodporność w soli ‒ FNaCl7 (wg PN-EN 1367-6)
 • odporność na rozdrabnianie ‒ LA25 (wg PN-EN 1097-2)
   

Zastosowanie:

 

 • budownictwo drogowe ‒ produkcja warstw ścieralnych, wiążących, podbudów i powierzchniowych utrwaleń
 • produkcja betonów
 • produkcja podsypki kolejowej
   

 

Parametry techniczne

Parametry granodiorytu Lafarge:

Nasiąkliwość, WA24

WA242 (wg PN-EN 1097-6)

Wskaźnik kształtu, SI

SI15 (wg PN-EN 933-4)

Wskaźnik płaskości, FI

Fl15 (wg PN-EN 933-3)

Mrozoodporność, F

F2 (wg PN-EN 1367-1)

Mrozoodporność w soli, FNaCl

FNaCl7 (wg PN-EN 1367-6)

Odporność na rozdrabnianie, LA

LA25 (wg PN-EN 1097-2)

 Właściwości określone dla fakcji 8/11,2

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

Normy

Dla kruszyw do budowy dróg – do warstw ścieralnych, wiążących, podbudów oraz powierzchniowych utrwaleń zgodnie z:
 • wymaganiami Technicznymi „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych – WT-1 Kruszywa 2014” 
 • normą PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
Dla kruszyw do betonów zgodnie z:
 • normą PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”
Dla kruszyw na podsypkę kolejową zgodnie z:
 • normą PN-EN 13450 „Kruszywa na podsypkę kolejową”

Artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge