Granit Glensanda

Granit Glensanda

Kruszywo granitowe o barwie szaro-czerwonej ze złoża Glensanda w Szkocji. Kruszywo to jest uznane w całej Europie ze względu na swoje wysokie parametry. Stosowane jest głownie jako kruszywo do betonu, asfaltu i podbudów oraz jako podsypka kolejowa.

Korzyści z zastosowania produktu

Duża odporność na wietrzenie chemiczne i fizyczne

Wytrzymałość na ściskanie i ścieralność

Niska nasiąkliwość i porowatość

Wysoka jakość oraz stabilne parametry fizyko-chemiczne

Mrozoodporność

Odporność na miażdżenie

Brak reaktywności alkalicznej

Bardzo dobry wskaźnik nośności

Surowiec posiadający bardzo dobre parametry termoizolacyjne: niepalny, obojętny chemicznie, odporny na działanie mrozu i wilgoci.

 

Zamówienia i informacje

800 800 225

Bezpłatna infolinia

 

 

Parametry techniczne

Parametry granitu:

Nasiąkliwość, WA24

WA241 (wg PN-EN 1097-6)

Wskaźnik kształtu, SI

SI15 (wg PN-EN 933-4)

Wskaźnik płaskości, FI

Fl15 (wg PN-EN 933-3)

Mrozoodporność, F%

F1 (wg PN-EN 1367-1)

Mrozoodporność w soli, FNaCl%

FNaCI1 (wg PN-EN 1367-6)

Odporność na rozdrabnianie, LA

LA25 (wg PN-EN 1097-2)

Właściwości określone dla fakcji 2/8; 8/16 mm
*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta,
nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 

Normy

 
 • PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”.
 • PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu”.
 • PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”.
 • PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.
 • PN-EN 13450:2004 Kruszywa na podsypkę kolejową.
 • WT4 - wymagania techniczne "Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych"
 

Dokumenty do pobrania

 • Deklaracja właściowści użytkowych (pdf, 1.4 MB)
 • Deklaracja właściowści użytkowych 28 (pdf, 1.43 MB)
 • Deklaracja właściowści użytkowych 02-yeoman (pdf, 1.53 MB)
 • Deklaracja właściowści użytkowych 31550-134502004 (pdf, 1.39 MB)
 • Deklaracja właściowści użytkowych 16224-yeoman (pdf, 1.71 MB)
 • Deklaracja właściowści użytkowych 8-16 (pdf, 1.41 MB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. (pdf, 2.06 MB)
 • Ogólne warunki sprzedaży - Logistyka - Dostawy Kolejowe (pdf, 2.05 MB)