Granit Glensanda

Kruszywo granitowe o barwie szaro-czerwonej ze złoża Glensanda w Szkocji jest znane w całej Europie ze względu na swoje wysokie parametry. Stosuje się je głównie jako kruszywo do betonu, asfaltu i podbudów oraz jako podsypka kolejowa.

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Opis:

 

Granit z kopalni Glensanda to kruszywo wykazujące się bardzo dobrymi parametrami termoizolacyjnymi, niepalnością, obojętnością chemiczną, odpornością na działanie mrozu i wilgoci. Kruszywo wydobywane ze złóż Glensanda w Szkocji ma szaro-czerwoną barwę.

Korzyści z zastosowania kruszywa granitowego Glensanda:

Duża odporność na wietrzenie chemiczne i fizyczne
Wytrzymałość na ściskanie i ścieralność
Niska nasiąkliwość i porowatość
Wysoka jakość oraz stabilne parametry fizyko-chemiczne
Mrozoodporność
Odporność na miażdżenie
Brak reaktywności alkalicznej
Bardzo dobry wskaźnik nośności

Kontakt - Kruszywa

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 800 225

Bezpłatna infolinia

Cechy kruszywa granitowego Glensanda:

 

 • nasiąkliwość ‒ WA₂₄1 (wg PN-EN 1097-6)
 • wskaźnik kształtu ‒ SI₁₅ (wg PN-EN 933-4)
 • wskaźnik płaskości ‒ Fl₁₅ (wg PN-EN 933-3)
 • mrozoodporność ‒ F₁ (wg PN-EN 1367-1)
 • mrozoodporność w soli ‒ FNaCI1 (wg PN-EN 1367-6)
 • odporność na rozdrabnianie ‒ LA₂₅ (wg PN-EN 1097-2)
   

Zastosowanie:

 

 • kruszywo do betonów
 • kruszywo do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń ‒ na drogi, lotniska i inne powierzchnie przeznaczone do ruchu
 • kruszywo do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów ‒ w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
 • kruszywo na podsypkę kolejową
   

 

Parametry techniczne

Parametry granitu Lafarge:

Nasiąkliwość, WA24

WA241 (wg PN-EN 1097-6)

Wskaźnik kształtu, SI

SI15 (wg PN-EN 933-4)

Wskaźnik płaskości, FI

Fl15 (wg PN-EN 933-3)

Mrozoodporność, F

F2 (wg PN-EN 1367-1)

Mrozoodporność w soli , FNaCl

FNaCl1 (wg PN-EN 1367-6)

Odporność na rozdrabnianie, LA

LA25 (wg PN-EN 1097-2)

Właściwości określone dla fakcji 2/8; 8/16 mm     

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

Charakterystyka produktu:

Oznaczenia normowe
 • PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”.
 • PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu”.
 • PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”.
 • PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.
 • PN-EN 13450:2004 Kruszywa na podsypkę kolejową.
 • WT4 - wymagania techniczne "Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych"

Artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge