Dolomit

Dolomit

Dolomit jest skałą osadową, węglanową o zabarwieniu rudawym lub szarawym, 
która powstaje w wyniku procesu przekształcenia skał wapiennych, tzw. dolomityzacji. Proces dolomityzacji zachodzi pod wpływem działania wód bogatych w węglan magnezu.

Korzyści z zastosowania produktu

Niezmienność parametrów chemicznych dolomitu z naszych kopalń. Jesteśmy liderami na rynku dostawców tego materiału. Dolomit Lafarge to połączenie najwyższych standardów, bezpieczeństwa, stabilnej jakości i niezawodnego serwisu z poszanowaniem dla środowiska naturalnego.

Kruszywo dolomitowe Lafarge wydobywane jest ze złóż w Radkowicach i Dubiu.

 

Zamówienia i informacje

800 800 225

Bezpłatna infolinia

 

Parametry techniczne

Parametry dolomitu Lafarge:

Nasiąkliwość, WA24

WA242 (wg PN-EN 1097-6)

Wskaźnik kształtu, SI

SI20 (wg PN-EN 933-4)

Wskaźnik płaskości, FI

Fl20 (wg PN-EN 933-3)

Mrozoodporność, F %

F2 (wg PN-EN 1367-1)

Mrozoodporność w soli , FNaCl%

FNaCl7 (wg PN-EN 1367-6)

Odporność na rozdrabnianie, LA

LA25 (wg PN-EN 1097-2)

Właściwości określone dla fakcji 8/16 mm     

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 

Dokumenty do pobrania

  • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. (pdf, 2.06 MB)
  • Ogólne warunki sprzedaży - Logistyka - Dostawy Kolejowe (pdf, 2.05 MB)