Cement workowany Specjal®

Cement workowany Specjal®

CEM I 42,5 R to cement portlandzki o klasie wytrzymałości 42,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN-197-1. Zastosowanie tego cementu m.in. przyspiesza tempo prowadzenia prac budowlanych oraz pozwala na prowadzenie prac w obniżonych temperaturach. Zwiększa także odporność betonów narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych.

Korzyści z zastosowania produktu:

przyspiesza tempo prowadzenia prac budowlanych

pozwala na prowadzenie prac w obniżonych temperaturach

zwiększa odporność betonów narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych

obniża koszty budowy, przyspieszając rotację szalunków

pozwala uzyskać trwałe i wytrzymałe betony

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Cement Specjal® jest produktem umożliwiającym uzyskanie betonów o wysokiej wytrzymałości wczesnej. Dzięki podwyższonej odporności na korozję może być stosowany w miejscach eksponowanych na niekorzystne warunki atmosferyczne.

 

Cechy produktu:

 • wysoka wytrzymałość wczesna
 • szybki przyrost wytrzymałości
 • wysokie ciepło hydratacji
 • krótki czas wiązania
 

Zastosowanie:

 • betony zgodne z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości C35/45 i wyższe)
 • betony konstrukcyjne wymagające wysokiej wytrzymałości wczesnej (wieńce, belki i nadproża)
 • fundamenty
 • prefabrykacje drobnowymiarowe
 • inne mieszanki dla budownictwa
 • posadzki i silnie obciążone ciągi komunikacyjne
 

Dokumenty do pobrania

 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.4 MB)
 • Karta produktowa cementu Specjal (pdf, 464.06 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Małogoszcz CEM I 42,5 R (pdf, 720.37 KB)
 • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Cementowni Kujawy CEM I 42,5R (pdf, 1.35 MB)
 • Certyfikat pewny cement (pdf, 682.19 KB)
 • Rekomendacja IBDiM CEM I 42,5 R (pdf, 2.26 MB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM I 42,5 R cementownia Małogoszcz - archiwum (pdf, 225.7 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM I 42,5 R cementownia Kujawy (pdf, 1.22 MB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM I 42,5 R dla cementowni Małogoszcz lipiec 2020 (pdf, 62.84 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM I 42,5 R dla cementowni Kujawy lipiec 2020 (pdf, 384.29 KB)
 • Quality Certificate CEM I 42,5 R of Cement Kujawy Cement Plant July 2020 (pdf, 476.46 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 348.84 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 1.15 MB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 258.39 KB)
 • Cennik dodatkowych usług logistycznych dla cementu (pdf, 219.26 KB)
 

Dokumenty do pobrania - archiwalne

 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM I 42,5 R dla cementowni Małogoszcz czerwiec 2020 (pdf, 57.97 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM I 42,5 R dla cementowni Kujawy czerwiec 2020 (pdf, 52.01 KB)
 • Quality Certificate CEM I 42,5 R of Cement Kujawy Cement Plant June 2020 (pdf, 46.83 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 485.91 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 - ważny do 18.09.2019 (pdf, 168.39 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy - ważny do 14.09.2018 (pdf, 335.42 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy - ważny do 14.09.2018 (pdf, 333.71 KB)