Cement workowany Specjal®

Cement workowany Specjal®

Cement Specjal® jest produktem umożliwiającym uzyskanie betonów o wysokiej wytrzymałości wczesnej. Dzięki podwyższonej odporności na korozję może być stosowany w miejscach eksponowanych na niekorzystne warunki atmosferyczne.

specjal.png

 

Korzyści z zastosowania produktu

Zwiększa odporność betonów narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych

Przyspiesza tempo prowadzenia prac budowlanych

Obniża koszty budowy, przyspieszając rotację szalunków

Pozwala na prowadzenie prac w obniżonych temperaturach

Pozwala uzyskać trwałe i mocne betony w krótkim czasie

Zwiększa wydajność przy produkcji prefabrykatów

Wytwarzanie betonów SCC oraz ASCC

Skraca czas pielęgnacji betonu do momentu osiągnięcia minimalnej wytrzymałości

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Kujawy

Produkowanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

3484 cm²/g

3307cm²/g

Początek czasu wiązania

174 min

216 min

Koniec czasu wiązania

240 min

291 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

28,8 MPa

26,7 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

58,8 MPa

55,7MPa

Gęstość właściwa

3,15 g/cm³

3,10 g/cm³

Wodożądność

27,90%

27,70%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

3,22%

3,23%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,066%

0,051%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,15%

0,83%

*Podane wartości nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 
 

Zastosowanie

 • betony wymagające wysokiej wytrzymałości wczesnej
 • betony wymagające wysokich wytrzymałości końcowych klas C16/20 - C45/55
 • betony i zaprawy stosowane na zewnątrz budynków (schody, tarasy, ogrodzenia, place parkingowe,
  podjazdy, chodniki) – narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych
 • betony na fundamenty oraz konstrukcje (stropy, wieńce, belki, nadproża
 • wykonywanie posadzek i silnie obciążonych ciągów komunikacyjnych
 • wytwarzanie betonów natryskowych
 

Do pobrania

 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 428.2 KB)
 • Karta produktowa cementu Specjal (pdf, 2.2 MB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Małogoszcz CEM I 42,5 R (pdf, 720.37 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Kujawy CEM I 42,5 R (pdf, 50.67 KB)
 • Certyfikat pewny cement (pdf, 682.19 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 335.42 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 333.71 KB)
 • Rekomendacja IBDiM CEM I 42,5 R (pdf, 2.26 MB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM I 42,5 R cementownia Małogoszcz (pdf, 225.7 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM I 42,5 R cementownia Kujawy (pdf, 1.22 MB)
 • CEM I 42,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy (pdf, 50.88 KB)
 • CEM I 42,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz (pdf, 61.88 KB)
 • Quality Certificate of cement (pdf, 43.82 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)