Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia są naszą wartością nadrzędną – to nasze priorytetowe zobowiązanie, zarówno jako firmy produkcyjnej istniejącej w Polsce już od 20 lat, jak również jako członka Grupy LafargeHolcim, światowego lidera branży budowlanej.

 

Dlaczego bezpieczeństwo jest ważne

Dla Lafarge, wiodącego producenta materiałów budowlanych oraz dostawcy nowoczesnych rozwiązań, kluczowe jest wyznaczanie nowych standardów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Powyższy cel realizujemy na każdym etapie swojej działalności – począwszy od codziennej pracy w zakładach, przez współpracę z podwykonawcami, aż po dbanie o otoczenie – rozwój miast i ochronę środowiska naturalnego.

Ambicją Lafarge jest tworzenie bezpiecznych warunków dla pracowników, wykonawców, społeczności lokalnych oraz klientów.

 

 

 
 
zrownowazony-rozwoj-dlaczego-bezpieczenstwo-jest-wazne.png
 

 

Zasady Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

 
 • Zasada 1

  Przed rozpoczęciem każdego zadania oceniam i kontroluję ryzyko.

 • Zasada 2

  Wykonuję tylko te czynności, do których jestem upoważniony.

 • Zasada 3

  Zawsze stosuję zgodnie z przeznaczeniem środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz środki ochrony indywidualnej.

 • Zasada 4

  Nie pracuję pod wpływem alkoholu ani substancji odurzających.

 • Zasada 5

  Zgłaszam wszystkie zagrożenia i wypadki.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem wykonawców (CSM)

Zarządzanie Bezpieczeństwem Wykonawców to zbiór zasad pozwalających na efektywne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wykonawców i  podwykonawców. Mają on zapewnione takie same warunki pracy jak pracownicy Lafarge. Celem CSM jest zarządzanie i kontrola potencjalnych zagrożeń, mogących powodować wypadki śmiertelne, urazy i wypadki związane z pracami wykonywanymi na rzecz Lafarge. Standard  CSM jest obligatoryjny i dotyczy wszystkich zakładów Grupy, w których Lafarge jest akcjonariuszem większościowym i wszystkich przedsięwzięć typu joint venture, gdzie Lafarge jest partnerem zarządzającym. 

 
 

Cele Standardu:

 • Ustanowienie wspólnego i systematycznego podejścia celem efektywnego zarządzania bezpieczeństwem wykonawców i podwykonawców. 

 • Wymagania bezpieczeństwa pracy dla wykonawców i podwykonawców są takie same jak dla pracowników Lafarge.

 

    

 

 

vPDB (Virtual Passport Database) - Narzędzie wspomagające proces zapewniający bezpieczeństwo prac podwykonawców dla Lafarge w Polsce 

W 2017 roku wprowadziliśmy narzędzie vPDB (Virtual Passport Database), które wspomaga Zarządzanie Bezpieczeństwem Wykonawców (CSM). 

vPDB to centralna baza danych wszystkich podwykonawców wykonujących usługi dla Lafarge w Polsce. Współpraca vPDB z wewnętrznymi systemami firmy zapewni, że do naszych klientów produkty Lafarge będą dostarczane bezpiecznym środkiem transportu, kierowanym przez przeszkolonych kierowców.

 
 • realizować działania w oparciu o cel „zero wypadków;

 • zapewnić pracownikom i wykonawcom bezpieczne i zdrowe warunki pracy;

 • wdrażać w skali globalnej System Zarządzania Bezpieczeństwem stworzony w celu zapewnienia nieustannej poprawy efektywności działań i aktywnego zarządzania ryzykiem w firmie;

 • przestrzegać przepisów, rozporządzeń oraz wymogów branżowych i korporacyjnych;

 • otwarcie informować wszystkie zainteresowane podmioty o istniejących problemach związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

Zobowiązania dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Przestrzeganie tych zasad jest warunkiem zatrudnienia w Lafarge

.

 
 

Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Lafarge

 

Lafarge jest najnowocześniejszą firmą w branży materiałów budowlanych. W wyniku naszej działalności tworzymy bezpieczne i zdrowe środowisko dla wszystkich związanych z nami podmiotów (pracowników, wykonawców, społeczności lokalnych oraz klientów), opierając się na poszanowaniu kultury bezpieczeństwa.

Wierzymy w rolę widocznego przywództwa i osobistej odpowiedzialności za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na wszystkich szczeblach organizacji.

Jesteśmy przekonani, że warunkiem niezbędnym do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników jest budowanie kultury bezpieczeństwa w całej organizacji, w tym edukacja na temat zasad.

Personalizacja bezpieczeństwa, czyli podnoszenie świadomości naszych pracowników i firm z nami współpracujących, jest częścią naszej strategii w Polsce. To wyzwanie w coraz większym stopniu obejmuje nasz cały łańcuch dostaw, od ponad 300 podwykonawców transportu z kilkoma tysiącami kierowców aż po realizację złożonych projektów dla naszych klientów na terenach budowy.

 
bioz-male-zdjecie-02.png
 

Dokumenty do pobrania

 • Zarządzanie Bezpieczeństwem Podwykonawców.pdf (pdf, 581.97 KB)
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem Podwykonawców.pdf (pdf, 581.97 KB)
 • Instrukcja Vpdb Calosc ver.2.pdf (pdf, 2.3 MB)
 • Polityka Bezpieczeństwa.pdf (pdf, 118.14 KB)
 • zasady-hs.pdf (pdf, 32.62 KB)
 • zielona-strzalka-infog.zip (zip, 392.34 KB)