Beton konstrukcyjny

Beton konstrukcyjny

Uniwersalny materiał, który dzięki swoim właściwościom może być używany do tworzenia różnorodnych konstrukcji i form budowlanych. Wykorzystanie betonu towarowego pozwala na połączenie wysokiej jakości wykonawstwa z oszczędnością kosztów. Beton towarowy Lafarge do zastosowań konstrukcyjnych jest wyrobem certyfikowanym, dla którego wydany został Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji przez Instytut Techniki Budowlanej.

Korzyści z zastosowania produktu

Oszczędność kosztów Niskie nakłady związane z wytwarzaniem.

Trwałość Wysoka trwałość w stosunku do innych materiałów budowlanych.

Plastyczność Możliwość projektowania dowolnych form dzięki takim właściwością mieszanki betonowej jak płynność i zdolność do zagęszczania.

 

Parametry techniczne

Parametr

Wartość

Konsystencja na budowie mierzona opadem stożka

S1, S2, S3, S4, S5

Gęstość mieszanki

2000-2600 kg/m3

Zawartość powietrza

<2% (nie dotyczy betonów napowietrzonych)

Wytrzymałość na ściskanie

Od 10 do 60 MPa

Wodoszczelność

Od W2 do W12

Mrozoodporność

Od F25 do F300

Klasy ekspozycji

X0, XC, XD, XS, XF, XA, XM

 

Dokumenty do pobrania

  • Karta charakterystyki dla mieszanki betonowej i cementowo - piaskowej Lafarge Cement (pdf, 594.58 KB)
  • Karta beton towarowy (pdf, 826.57 KB)
  • Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Lafarge Cement SA (pdf, 632.81 KB)
  • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (w zakresie działalności prowadzonej przez pion betonowy) oraz Contractor Sp. z o.o. (pdf, 886.93 KB)