Polityka prywatności

 

 

Informacja dotycząca prywatności danych

Za pomocą niniejszego powiadomienia chcielibyśmy poinformować o tym jak i w jakich celach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe oraz wyjaśnić, jakie prawa przysługują Państwu na mocy obowiązującego prawa. Jesteśmy głęboko zaangażowani w to by Państwa dane osobowe zawsze były przetwarzane odpowiedzialnie, sumiennie i zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi. W celu ochrony integralności i bezpieczeństwa danych osobowych będziemy stosować nowoczesne standardy zawodowe.

Kto odpowiada za Państwa dane osobowe?

Lafarge Cement SA z siedzibą w Małogoszczu, ul. Warszawska 110 („Spółka") wraz ze spółkami powiązanymi tj. Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o., Geocycle Sp. z o.o., LH Engineering Sp. z o.o., Yeoman Poland Sp. z o.o., KOSD Przedsiębiorstwo Produkcyjne PP spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K, Zakład Gospodarki Popiołami Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjne PP Sp. z o.o., Contractor Sp. z o.o. działają jako współadministratorzy odpowiedzialni za wszelkie dane osobowe podane nam przez Państwa w związku z naszą relacją biznesową. Szczegółowe dane współadministratorów znajdują się na końcu niniejszej polityki.

Jakie dane osobowe pobieramy?

O ile nie uzgodniono inaczej, będziemy zbierać tylko podstawowe dane osobowe wymagane w związku z naszą relacją biznesową. Obejmuje to dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko oraz tytuł służbowy, adres, numer telefonu, adres mailowy i inne dane kontaktowe, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego i adres IP Państwa komputera, jeśli będą Państwo korzystali z naszych stron internetowych). W trakcie prowadzenia interesów, możemy również zbierać dane związane z kontaktami biznesowymi, co może obejmować informacje o zakupach, usługach i innych działaniach biznesowych, recenzje produktów oraz wszelkie inne informacje, które Państwo nam podadzą.

[Jeśli korzystają Państwo z naszych stron internetowych, proszę pamiętać, że wykorzystują one pliki cookie i inne narzędzia analityczne (np. Tracking Pixel, Google Analytics, itp.). Proszę kliknąć  Polityka cookies  by dowiedzieć się więcej o naszym korzystaniu z takich narzędzi].

Jak zbieramy dane osobowe?

Będziemy gromadzić Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, w trakcie kontaktów z nami, np., gdy Państwo odwiedzają naszą stronę internetową, kontaktują się z nami w sprawie naszych produktów i usług, składają zamówienie, rejestrują się by otrzymywać nasz biuletyn albo uczestniczą w ankietach dla naszych klientów.

 

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe by dostarczyć oferowane przez nas produkty i usługi. Aby to osiągnąć rejestrujemy Państwa transakcje z nami i zarządzamy Państwa kontem. Możemy także kontaktować się z Państwem w celu wsparcia i obsługi klienta lub aby poinformować o naszych produktach i usługach. Jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, nie będziemy w stanie zaoferować żądanych produktów lub usług.

Będziemy również przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy będzie tego wymagać obowiązujące prawo (np. rejestr sprzedaży dla celów podatkowych) lub gdy otrzymamy na to jednoznaczną zgodę.

Jak wykorzystujemy dane osobowe?

Będziemy przechowywać I przetwarzać Państwa dane osobowe w granicach Unii Europejskiej.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Możemy udostępniać dane osobowe

  • spółkom zrzeszonym, gdy to konieczne by zapewnić Państwu towary i usługi lub w inny sposób jest to dozwolone albo wymagane przez obowiązujące prawo; oraz
  • agencjom informacji kredytowej i innym firmom do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji kredytowych, zapobieganiu oszustwom i ściganiu dłużników.

Możemy również zlecić usługodawcom (np. dostawcy usług w chmurze), w kraju lub za granicą, przetwarzanie Państwa danych osobowych w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Zachowamy kontrolę nad Państwa danymi osobowymi i pozostaniemy w pełni odpowiedzialni wobec Państwa, gdy angażujemy usługodawców. ​

W przeciwnym razie żadna osoba trzecia nie będzie mieć dostępu do Państwa danych osobowych, chyba, że jest to zobowiązanie prawne lub Państwo udzielą nam na to zgody.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak to konieczne, aby zapewnić Państwu usługi, produkty i pożądane informacje oraz by administrować Państwa relacją biznesową z nami. Jeśli poprosili Państwo o zaprzestanie kontaktu, będziemy przechowywać tę informację tak długo jak to konieczne by spełnić Państwa żądanie. Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobligowani do przechowywania pewnych danych osobowych (np. odnoszących się do transakcji handlowych) przez pewien okres czasu. Państwa dane osobowe będą niezwłocznie usunięte, gdy przestanie to być konieczne do tych celów.

 

Państwa prawa

Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa, jak też prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR).

W szczególności, mają prawo Państwo zażądać kopii Państwa danych osobowych, które posiadamy. Jeśli będą Państwo korzystać z tej możliwości wielokrotnie, możemy za to pobrać odpowiednią opłatę. Jeśli zechcieliby Państwo przekazać swoje dane osobowe innemu administratorowi, dostarczymy Państwu nieodpłatnie dane osobowe, które zostały nam przekazane i które były przetwarzane za pomocą środków automatycznych, w formacie przenośnym, możliwym do odczytania maszynowego. 

Jako że chcemy mieć pewność, że Państwa dane osobowe są dokładne i aktualne, mogą Państwo również prosić o skorygowanie lub usunięcie wszelkich informacji, które Państwa zdaniem są niedokładne. 

W przypadku któregokolwiek z powyższych żądań prosimy przesłanie opisu Państwa danych osobowych, o które chodzi], aby udowodnić tożsamość na adres email: pl-m-inspektor-ochrony-danych@lafargeholcim.com. Może się zdarzyć, że zażądamy dodatkowego dowodu tożsamości w celu uchronienia Państwa danych przed nieuprawnionym dostępem.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek obawy związane z tym jak Państwa dane osobowe są przez nas traktowane lub pragną Państwo złożyć skargę dotyczącą sposobu potraktowania Państwa danych osobowych proszą się z nami skontaktować pod adresem email: pl-m-inspektor-ochrony-danych@lafargeholcim.com abyśmy mogli zbadać sprawę.

Inspektorem danych osobowych spółek grupy LaFargeHolcim w Polsce jest pan dr Krzysztof Radtke; powyższy adres e-mail jest dedykowanym adresem do kontaktu z inspektorem.

Jeśli nie będą Państwo usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią lub uznają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru ochrony danych w swoim kraju. Na przykład osoby z Wielkiej Brytanii mogą skontaktować się z Information Commissioners Office poprzez ich stronę internetową.

 

Co jeśli nie mam 18 lat?

Osoby poniżej 16 lat powinny koniecznie uzyskać zgodę rodzica / opiekuna przed podaniem nam swoich danych osobowych. Osobom poniżej 16 roku życia nie wolno przekazywać nam swoich danych osobowych bez takiej zgody.

 

Zmiany w niniejszej informacji

Niniejsza Informacja o prywatności danych została ostatnio zaktualizowana w [25.04.2018]. Okresowo możemy wprowadzać zmiany lub korygować ją, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Więc mogą Państwo ją sprawdzać od czasu do czasu. Wszelkie zmienione Informacje o prywatności danych obowiązują od daty ich opublikowania na naszej stronie internetowej. 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące swoich praw lub mają konkretne prośby dotyczące swoich danych osobowych prosimy o kontakt na adres email: pl-m-inspektor-ochrony-danych@lafargeholcim.com

 

Współadministratorzy:

LAFARGE KRUSZYWA i BETON SP. Z O.O. z siedzibą w: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142B, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000069305, NIP 5210411806, REGON 010415851, o zarejestrowanym kapitale zakładowym 370.091.250,00 zł.

KOSD PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE PP SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Rudawie (kod pocztowy 32-064) przy ul. Legionów Polskich 105, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział Gospodarczy XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637714, NIP 676-201-21-11, REGON 351338158 wysokość kapitału zakładowego 767.780,00zł.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJE PP SP. Z O.O. z siedzibą w: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, Wydział Gospodarczy XIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102192, NIP 851-00-18-902, REGON 810563259 wysokość kapitału zakładowego 3.901.000,00zł.

GEOCYCLE POLSKA SP. Z O.O. adres siedziby ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer wpis KRS 0000314461, NIP 656-22-85-991, REGON 260256494 kapitał zakładowy Spółki 240.000,00 zł.

CONTRACTOR SP.Z O.O. z siedzibą w Krakowie przy ul. Cementowa 2 ,31-983 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000036218 z kapitałem zakładowym w wysokości 6.233.170,00 PLN PLN, o numerze NIP 677-00-24-270 REGON 350531835.

ZAKŁAD GOSPODARKI POPIOŁAMI SP.Z O.O. adres siedziby ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer wpis KRS 0000013827, o numerze NIP: 5260030153, REGON: 010452473 wysokość kapitału zakładowego 13 770 000,00 zł.

YEOMAN POLAND SP. Z O. O. z siedzibą w: 80-556 Gdańsk, ul. Wielopole 7B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000059829, NIP: 8511002493, REGON: 810621519 wysokość kapitału zakładowego 94 400,00 zł.

LH ENGINEERING SP. Z O.O. z siedzibą w Małogoszczu, ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013664, NIP: 656-19-57-307, REGON: 291155748, kapitał zakładowy 50.000,00 zł.