Lafarge w Polsce
 

Chcemy być zaufanym doradcą dla naszych Klientów, firmą zrównoważoną i bezpieczną dla naszych partnerów i interesariuszy oraz dobrym miejscem pracy dla naszych pracowników.

Lafarge w Polsce działa od 1995 roku. Obecnie w niemal 50 zakładach zatrudniamy blisko 1500 pracowników. Jesteśmy częścią globalnej Grupy Holcim.

Lafarge w Polsce zajmuje się produkcją innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych. Podstawą do ich tworzenia jest produkcja cementu, kruszyw i betonu - podstawowych surowców do produkcji materiałów budowlanych. Prowadząc naszą działalność realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju zdefiniowaną w czterech filarach: klimat, gospodarka obiegu zamkniętego, woda i przyroda oraz ludzie i społeczności. Łączymy działalność przemysłową z szacunkiem dla pracowników, naszych sąsiadów i środowiska naturalnego.

 
lafarge kluczowe fakty infografika desktop

 

 

 

 

Lokalizacje i dystrybutorzy Lafarge

Znajdź najbliższą wytwórnię betonu, zakład kruszyw, cementownie, laboratorium Lafarge

oraz rekomendowanych dystrybutorów naszych produktów.

Polecamy również naszych Certyfikowanych Posadzkarzy – znaleźć ich można, używając filtra wyszukiwania.

 

Nasze zakłady

Cementownia Kujawy w Bielawach
Cementownia Małogoszcz
Kopalnia Bazaltu Lubień
Kopalnia Dolomitu Dubie
Kopalnia Dolomitu Radkowice
Kopalnia Piaskowca Klikuszowa
Żwirownia Sępólno
Wytwórnia betonu w Bydgoszczy

Partnerstwa i stowarzyszenia

SPC - Stowarzyszenie Producentów Cementu

Stowarzyszenie podejmuje działania, których głównym celem jest rozwój przemysłu cementowego. Jest rzecznikiem przemysłu wobec organów administracji państwowej, władz administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i innych instytucji, a od 2004 roku – wobec instytucji europejskich. Reprezentuje przemysł cementowy w procesie konsultowania aktów prawnych i aktywnie uczestniczy w pracach obejmujących wiele różnych zagadnień i poziomów legislacyjnych, począwszy od rozporządzeń krajowych, kończąc na regulacjach europejskich, dyrektywach czy wspólnotowych strategiach tematycznych.

Lafarge współpracuje ze stowarzyszeniem przy realizacji ww. zadań.

SPBT - Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego

Działania Stowarzyszenia skupiają się wokół: promocji betonu konstrukcyjnego i jego producentów poprzez wystawy, publikacje, kontakty zagraniczne, kierunkowania standardów normalizacyjnych i certyfikacyjnych oraz doskonalenia poziomu technicznego i technologicznego w oparciu o szkolenia wewnętrzne.

Od roku 2001 Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiej Organizacji Betonu Towarowego ERMCO.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Lafarge Cement SA jest stowarzyszone we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (Chambre de Commerce et d’Industrie Francaise en Pologne), związku pracodawców założonym w 1994 r., zrzeszającym przedsiębiorstwa francuskie, polskie i międzynarodowe. Aktualnie Izba liczy ponad 300 członków działających w różnych sektorach.

Artykuły