Lafarge w Polsce

Lafarge jest jednym z wiodących producentów cementu, kruszyw i betonu na polskim rynku. Dzięki połączeniu ekspertów i innowacyjnych rozwiązań, firma oferuje kompleksowe podejście do projektów budowlanych na każdym etapie inwestycji.

 

Lafarge działa w Polsce od 1995 roku (od 2015 roku jako część Grupy LafargeHolcim). Firma ma niemal 50 zakładów produkcyjnych, m.in.: cementownie, kopalnie i przeładownie kruszyw oraz wytwórnie betonu. Zatrudnia blisko 1500 pracowników. Do największych zakładów w Polsce należą Cementownia Małogoszcz oraz Cementownia Kujawy w Bielawach

 

Model biznesowy firmy Lafarge w Polsce opiera się na kanałach i segmentach.

 

kanal-b2b.png

Kanał B2B – Przemysł

Obejmuje rozwiązania i produkty do dalszego przetworzenia dla producentów prefabrykacji, betonu towarowego, 
suchych mieszanek i innych specjalistycznych segmentów rynku wykorzystujących w procesie produkcji cement, spoiwa hydrauliczne, kruszywa, mączkę wapienną czy też popiół.

 

 

 

 

 

b2c-dystrybuja.png

Kanał B2C – Dystrybucja

Obejmuje produkty przeznaczone do dalszej odsprzedaży, którą realizują dystrybutorzy i sklepy kanału nowoczesnego (DIY). W ten sposób Lafarge prowadzi m.in.: sprzedaż cementu workowanego i nawozów.

 

 

 

 

 

 

budownictwo.png

Segment Budownictwo

Obejmuje zintegrowane rozwiązania i produkty dla klientów aktywnie uczestniczących w procesie powstawania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, komercyjnych, jak i użyteczności publicznej. Ponadto obejmuje rozwiązania skierowane do wykonawców, projektantów i inwestorów w zakresie realizacji kontraktów infrastruktury drogowej, kolejowej, energetycznej i hydrotechnicznej. Obejmują one: technologię betonów konstrukcyjnych mostowych, drogowych i specjalistycznych, technologię kruszyw do podbudów drogowych, mieszanek mineralno-asfaltowych, betonów konstrukcyjnych, stabilizacji i warstw technologicznych, podsypek i podbudów kolejowych, wałów przeciwpowodziowych, technologię spoiw hydraulicznych do ulepszania podłoża gruntowego, wykonywania warstw związanych spoiwami, zastosowań specjalistycznych. 

 

Zakłady Lafarge w Polsce

edisonda-lafarge-mapa.png

 

 

Nasze projekty

Jesteśmy dumni z wielu obiektów, do których budowy użyto produkty Lafarge