Kreda pastewna

Kreda pastewna powstaje w wyniku przerobu złoża wapieni i margli jurajskich Barcin–Piechcin–Pakość w województwie kujawsko-pomorskim. Jest naturalną skałą pochodzenia osadowego nazywaną węglanem wapnia. Kreda pastewna stanowi bardzo istotny dodatek paszowy, będący źródłem cennego wapnia dla zwierząt.

 

Agnieszka Sieczkoś

tel: +48 502 786 675

Przedstawiciel handlowy

Opis


Kreda pastewna jako dodatek paszowy jest dostępna w kilku wielkościach. W ofercie Lafarge znajdują się następujące frakcje kredy pastewnej: kreda pastewna pylista, kreda pastewna drobnoziarnista 0,1‒0,4 oraz kreda pastewna gruboziarnista 0,4‒1,2.
 

Korzyści z zastosowania Kredy Pastewnej Lafarge:

pozytywnie wpływa na zdrowie i kondycję zwierząt w każdym wieku – szczególnie w okresie wzrostu
stosowanie kredy pastenej w żywieniu drobiu gwarantuje przede wszystkim tworzenie bardzo dobrych jakościowo skorup jaj tzn.twardych, mocnych i gładkich
jest ważnym składnikiem budulcowym tkanek kostnych i mięśniowych
pozytywnie wpływa na Ph przewodu pokarmowego przy tym charakteryzuje się bardzo wysoką przyswajalnością i strawnością
można skarmiać zwierzęta bezpośrednio lub stosować jako dodatek paszowy
Kredę pastewną skarmia się z paszami treściwymi lub posypuje się nią pasze soczyste, jest to szczególnie ważny dodatek w okresie żywienia zwierząt kiszonkami i sianokiszonkami

 

Parametry techniczne

Parametr

Średnia wartość

Wartość gwarantowana

CaCO3

94,0

92,5

CaO

52,6

51,8

Ca

37,6

37

Popiół nierozpuszczalny w HCl

3,5

Max 5

Ołów [Pb]

1,49 mg/kg

Max 20 mg/kg

Kadm [Cd]

0,49 mg/kg

Max 2 mg/kg

Arsen [As]

1,23 mg/kg

Max 10 mg/kg

Rtęć [Hg]

0,006 mg/kg

Max 0,3 mg/kg

Wilgotność

0,2-0,3

Max 1

 

Frakcje kredy pastewnej dostępne w ofercie Lafarge

Kreda pastewna gruboziarnista 0,4-1,2

CaCO3 94%, CaO 52,6% Ca – 37,6%
Frakcja: 0,4-1,2mm
Opakowanie: luz, bigbag ok. 1000kg

Kreda pastewna pylista

CaCO3 94%, CaO 52,6% Ca – 37,6%
Frakcja: 0,0-0,1mm
Opakowanie: luz, bigbag ok. 1000kg

Kreda pastewna drobnoziarnista 0,1-0,4

CaCO3 94%, CaO 52,6% Ca – 37,6%
Frakcja: 0,1-0,4mm
Opakowanie: luz, bigbag ok. 1000kg

Cechy kredy pastewnej:

 

  • kreda pastewna pylista ‒ CaCO3 94%, CaO 52,6% Ca – 37,6%, frakcja: 0,0‒0,1 mm
  • kreda pastewna drobnoziarnista ‒ CaCO3 94%, CaO 52,6% Ca – 37,6%, frakcja: 0,1‒0,4 mm
  • kreda pastewna gruboziarnista ‒ CaCO3 94%, CaO 52,6% Ca – 37,6%, frakcja: 0,4‒1,2 mm
     

Zastosowanie

 

  • Jako komponent do pasz i premiksów dla bydła, drobiu, ptaków, trzody chlewnej oraz zwierząt futerkowych

 

Dodatkowe informacje

 

Nasza firma jest zarejestrowana pod weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym:

  • LC: PL 0419074p
  • LKiB: PL 0419142p

Kredy Lafarge mają Certyfikat GMP+, numer rejestracyjny:

  • LC: GMP052557
  • LKiB: GMP052558