Zrównoważony rozwój
 

Grupa Holcim jako pierwszy globalny producent materiałów budowlanych i pierwsza firma w sektorze cementowym podjęła ambitne wyzwanie redukcji emisji CO2, podpisując deklarację Net-Zero Pledge. Zgodnie z nią do 2030 roku zredukujemy emisję o 20 w porównaniu z rokiem 2018. W Polsce ambicją Lafarge jest osiągnięcie 55 poziomu redukcji w porównaniu do 1990 roku. Chcąc wesprzeć dążenia do neutralności klimatycznej lokalnie i na świecie, wyznaczyliśmy cele i opracowaliśmy kompleksową Strategię Zrównoważonego Rozwoju dla Polski do 2030 roku.

Branża budowlana odgrywa bardzo ważną rolę w procesie dekarbonizacji miast. Szacuje się, że do 2050 roku w miastach na całym świecie będzie mieszkać 2 mld ludzi. W chwili obecnej 60 infrastruktury do tego potrzebnej nie zostało jeszcze zbudowane. Taki rozwój miast i infrastruktury wymaga obniżenia emisyjności i energochłonności nowo budowanych obiektów dzięki innowacyjnym produktom budowlanym. Dlatego oferujemy zielone rozwiązania dla zrównoważonego budownictwa m.in. EcoPact, dzięki którym możliwa jest redukcja śladu węglowego w powstających budynkach. Oferujemy beton niskoemisyjny, który posiada zmniejszony o 48 ślad węglowy, cementy produkowane z surowców pochodzących z recyklingu czy Agilia Fibro beton z włóknami stalowymi, który zmniejsza do 40 ilość tradycyjnego zbrojenia w budynkach. Tym samym w realny sposób odpowiadamy na dwa największe współczesne wyzwania, którymi są z jednej strony urbanizacja, a z drugiej kryzys klimatyczny.

Dowiedz się więcej o Zrównoważonym Rozwoju Lafarge