Zarząd

Członkowie Zarządu

Prezes Zarządu
Dyrektor Działu Prawnego, Główny Radca Prawny (General Counsel)
Dyrektor Finansowy i Zakupów
Dyrektor Przemysłowy Cementu
Dyrektor Generalny Linii Produktowej Kruszyw
Dyrektor Generalny Sprzedaży Cementu i B2B/B2C

Członkowie Zespołu Zarządzającego

Dyrektor Organizacji i Zasobów Ludzkich
Dyrektor ds. Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju
Dyrektor Generalny LHE i Rozwiązań dla Infrastruktury
Dyrektor Generalny Linii Produktowej Betonu
Dyrektor Performance i Kontrolingu
Dyrektor Komunikacji i Relacji Zewnętrznych
Dyrektor Marketingu, DYREKTOR GENERALNY IZOLBET