Zarząd

 

Członkowie Zespołu Zarządzającego (który obejmuje członków Zarządu):

Dyrektor Komunikacji i Relacji Zewnętrznych
inga chodorowska korpak
p.o. Dyrektora Organizacji i Zasobów Ludzkich
magda gronska 1
Dyrektor ds. Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju
Dyrektor Generalny LHE i Rozwiązań dla Infrastruktury
Dyrektor Marketingu i Strategii
Dyrektor Generalny RMX i Budynków
Dyrektor Performance i Strategii Cenowej
Dyrektor Łańcucha Dostaw
Dyrektor Rozwoju Biznesu i Akwizycji