Zarząd

LafargeHolcim jako Grupa działa w Polsce od lipca 2015 roku, kiedy to poprzez połączenie firm Lafarge i Holcim powstała Nowa Grupa w branży cementu, kruszyw i betonu. Obecnie posiada ponad 60 zakładów produkcyjnych, m.in.: cementownie, kopalnie i przeładownie kruszyw oraz wytwórnie betonu. W Polsce jako Lafarge firma funkcjonuje od 20 lat, zajmując wiodącą pozycję w swojej branży.

 

Członkowie Zespołu Zarządzającego (który obejmuje członków Zarządu Krajowego):

Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Lafarge w Polsce
Dyrektor Marketingu Lafarge w Polsce
Dyrektor Komunikacji i Relacji Zewnętrznych Lafarge w Polsce
Dyrektor Łańcucha Dostaw Lafarge w Polsce