Zarząd

 

Członkowie Zespołu Zarządzającego (który obejmuje członków Zarządu):

inga chodorowska korpak

Dyrektor Organizacji i Zasobów Ludzkich

magda gronska 1

Dyrektor ds. Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju

Dyrektor Generalny LHE i Rozwiązań dla Infrastruktury

Dyrektor Marketingu i Strategii

Dyrektor Generalny Linii Produktowej Betonu

Dyrektor Performance i Kontrolingu

leszek szelerski lafarge zarzad

Dyrektor Łańcucha Dostaw

Dyrektor Rozwoju Biznesu i Akwizycji

lafarge mateusz piotrowski

Dyrektor Komunikacji i Relacji Zewnętrznych