Zakupy

Lafarge w Polsce zaprasza zainteresowanych współpracą ze wszystkimi spółkami firmy w zakresie: dostaw materiałów, dostaw surowców, a także wykonywania usług.

 

Rejestracja w bazie dostawców i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych odbywa się po uprzednim kontakcie z Działem Zakupów.

Zapraszamy do kontaktu poprzez Platformę Zakupową Lafarge.

 

Paweł Wieczorek

Kierownik Zakupów
tel.: 41 248 75 52

 

Odpowiada za:

 • energię elektryczną,

 • gaz ziemny,

 • olej napędowy,

 • olej opałowy,

 • oleje i smary.

 

Wojciech Golec

Kierownik Zakupów
tel.: 52 586 52 08
 

Odpowiada za: 

 • surowce do produkcji cementu i betonu (popioły lotne do cementu, popioły mokre do surowca, żużel wielkopiecowy, gips, reagips, anhydryt),

 • środki chemiczne do produkcji cementu i betonu (środki ułatwiające przemiał, domieszki do betonu, pigmenty),

 • włókna stalowe i syntetyczne do betonu.

 

Paweł Ludwicki

Kierownik Zakupów
tel.: 41 248 75 53
 

Odpowiada za: 

 • usługi logistyczne,

 • transport cementu i materiałów sypkich,

 • transport betonu i pompowanie betonu.

 

Łukasz Kalwa

Kierownik Zakupów
tel. 52 586 55 76
e-mail: lukasz.kalwa@lafargeholcim.com

 

Odpowiada za: 

 • części zamienne mechaniczne i elektryczne,

 • materiały ogniotrwałe,

 • taśmy przenośnikowe,

 • materiały do pakowania.

 

Paweł Kubicki

Kierownik Zakupów
tel. 41 248 75 64
e-mail: pawel.kubicki@lafargeholcim.com

 

Odpowiada za: 

 • usługi i materiały związane z HR i marketingiem,

 • artykuły BHP,

 • ochronę i sprzątanie,

 • artykuły biurowe,

 • wyposażenie i obsługę laboratorium,

 • narzędzia, gazy techniczne, usługi medyczne i kurierskie,

 • catering, administracyjne,

 • leasing i wynajem maszyn/urządzeń,

 • usługi i sprzęt IT,

 • telekomunikację.

 

Paweł Wąchała

Kierownik Zakupów
tel. 519 537 015
e-mail: pawel.wachala@lafargeholcim.com

 

Odpowiada za: 

 • ciężki sprzęt mobilny (zakup/leasing),

 • części zamienne do ciężkiego sprzętu mobilnego,

 • usługi związane z obsługą kopalń.

 

Mariusz Cierzniak

Kierownik Zakupów
tel.: 502 786 046
 

Odpowiada za: 

 • usługi logistyczne,

 • transport kruszyw i surowców,

 • rozładunki i załadunki kruszyw,

 • transport kolejowy.

 

Marcin Wojtan

Dyrketor Handlowy Geocycle Polska Sp. z o.o.
tel. 324 62 45
e-mail: marcin.wojtan@geocycle.com

 

Odpowiada za:

 • paliwa i surowce alternatywne.

 

Robert Szajnoga

Kierownik ds. Zakupów Kruszyw
tel. 502 786 653
e-mail: robert.szajnoga@lafargeholcim.com

 

Odpowiada za:

 • kruszywa budowlane: do betonów, do nawierzchni drogowych i kolejowych,

 • kruszywa specjalne.

 

Dokumenty do pobrania