Zakręceni w przestrzeni - konkurs Fundacji Lafarge WSPÓLNIE

W latach 2016-2018 Fundacja Lafarge WSPÓLNIE przeprowadziła konkurs pn. Zakręceni w przestrzeni. Do udziału zostali zaproszeni uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy mieli za zadanie przedstawić pomysły na kreatywną aranżację najbliższego otoczenia, np. szkoły, świetlicy, biblioteki lub domu kultury.

 

Konkurs “Zakręceni w przestrzeni” ruszył w 2016 roku, odbyły się trzy jego edycje. Zadaniem konkursu było zachęcenie uczniów do podzielenia się pomysłem, jak można zmienić najbliższe otoczenie, aby stało się bardziej przyjazne i użyteczne. Swoje pomysły uczestnicy mogli przedstawiać w formie plastycznej (uczniowie szkół podstawowych) lub multimedialnej, np. w postaci prezentacji lub filmu (uczniowie szkół ponadpodstawowych).

Kreatywna aranżacja przestrzeni przez najmłodszych

Ideą projektu była metamorfoza oraz tworzenie nowych, przyjaznych miejsc w szkole i nie tylko. Jak można było przeczytać na stronie poświęconej akcji zakreceniwprzestrzeni.pl:

“Celem konkursu jest uwrażliwienie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na jakość otoczenia, w którym żyją, oraz zachęcenie do czynnego udziału w tworzeniu przyjaznej przestrzeni z zachowaniem troski o środowisko”.

Konkurs miał również nauczyć dzieci i młodzież projektowego realizowania zadań i współpracy przy realizacji projektu.

Korzyści dla dzieci i młodzieży:

  • kształtowanie otwartych i kreatywnych ludzi, którzy od najmłodszych lat będą poszerzać swoją świadomość przestrzeni
  • budowanie poczucia estetyki swojego miejsca i wpływu na środowisko
  • aktywny udział w tworzeniu przestrzeni
  • nauka odpowiedzialności za miejsce oraz przedsiębiorczości

Laureaci w kategorii szkół podstawowych otrzymali zestawy Lego Architecture. Nagrodą główną dla uczniów klas VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych były warsztaty architektoniczne dopracowujące projekt oraz wsparcie finansowe do 10 000 zł brutto na realizację zwycięskiego projektu. Organizator przewidział również 4 wyróżnienia (do 5000 zł na realizację pomysłów zmiany wraz z warsztatami architektonicznymi) oraz nagrodę dla szkoły, która zgłosiła największą ilość prac plastycznych (warsztaty architektoniczne).

zakreceni w przestrzeni
Przykład zwycięskiej pracy: Malwina, Szkoła Podstawowa w Małogoszczu (2017).

 

WSPÓLNIE zadbajmy o zrównoważoną przestrzeń

Konkurs "Zakręceni w przestrzeni" był organizowany przez Fundację WSPÓLNIE jako część programu ECO-MIASTO. Program ten jest organizowany przez ambasadę Francji w Polsce we współpracy m.in. z Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz francuskimi firmami działającymi na rynku polskim.

Dzięki konkursowi “Zakręceni w przestrzeni” uczestnicy mieli szansę poznać sposoby na kształtowanie swojego najbliższego otoczenia, a także budować poczucie estetyki przestrzeni, w której żyją. Konkurs dostarczył im narzędzia pozwalające na refleksję nad własnym otoczeniem.

Korzyści dla otoczenia:

  • metamorfoza miejsc w szkole lub w przestrzeni wokół niej, które wymagają odświeżenia/zmiany, a brakuje na to funduszy
  • stworzenie miejsc: spotkań, kreacji, odpoczynku, budowanie tożsamości i przynależności do miejsca
  • możliwość sfinansowania pomysłu na zmianę przestrzeni przez WSPÓLNIE - Fundację LafargeHolcim do kwoty 10 000 zł brutto.
zakreceni w przestrzeni
Przykład zwycięskiej pracy Zuzanna, Zuzanna, Dominika, Kacper, Julia, Joanna, Anetta, XXI LO im. Gen. Władysława Andersa w Poznaniu (2017).

O Fundacji Lafarge WSPÓLNIE

Celem fundacji jest inspirowanie, edukowanie i zmienianie otoczenia. Fundacja wspiera społeczności lokalne z najbliższego sąsiedztwa zakładów Lafarge w Polsce i inspiruje mieszkańców do podejmowania inicjatyw, które poprawią jakość ich życia. Zajmuje się między innymi edukacją w zakresie architektury, kształtowania krajobrazu i estetyki miejsc.

Fundacja wspiera te pomysły merytorycznie i finansowo, współpracuje też z organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi oraz instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi.

Działania WSPÓLNIE na rzecz ludzi i społeczności to jeden z filarów realizacji celów zrównoważonego rozwoju Lafarge w Polsce.

O projekcie ECO-MIASTO

Celem projektu ECO-Miasto jest rozpowszechnianie i wdrażanie w polskich gminach dobrych praktyk w zrównoważonym rozwoju. Projekt organizowany jest przez Ambasadę Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Teraz Środowisko. Partnerem edukacyjnym ECO-MIASTO jest WSPÓLNIE - Fundacja LafargeHolcim.