Yeoman

Yeoman Poland Sp. z o.o. to teraz Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.

 

Informujemy, że 1 października 2019 roku nastąpiło połączenie spółki Yeoman Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Gdańsku (NIP 8511002493) ze spółką Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 5210411806).

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Yeoman Poland Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. jako spółkę przejmującą. Wobec powyższego, z dniem 1 października 2019 roku spółka Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. w Warszawie wstąpiła w ogół praw i obowiązków spółki przejmowanej.

Pełne dane handlowe Spółki Przejmującej są następujące:

Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
KRS pod nr 0000069305
NIP 5210411806