Woda i przyroda

Lafarge zmniejsza zużycie wody we wszystkich obszarach swojej działalności. Naszą ambicją jest zwracanie środowisku większej ilości wody, niż jej pobieramy do celów produkcyjnych, zwłaszcza na terenach dotkniętych niedoborem. Zapewniamy odpowiednie warunki higieniczne wszystkim pracownikom w naszych zakładach. Ponadto w naszych kopalniach działamy na rzecz wprowadzania pozytywnych zmian w różnorodności biologicznej.

 

Dlaczego jest to dla nas ważne

Przewiduje się, że zapotrzebowanie na czystą wodę w nadchodzących latach będzie znacząco rosło. W efekcie tego trudno będzie zrealizować potrzeby inwestycji przemysłowych, rolnictwa czy wymogi higieniczne ludności. Ponadto coraz większa konkurencja w pozyskiwaniu wody i rosnąca świadomość, jak ważne jest zachowanie równowagi w ekosystemach sprawi, że skuteczne zarządzanie różnorodnością biologiczną będzie istotnym zagadnieniem dla wszystkich branż, które wydobywają surowce. W Lafarge wierzymy, że odpowiedzialne zużycie wody i skuteczne zarządzanie różnorodnością biologiczną mogą nie tylko zmniejszyć nasz ślad, który zostawiamy na Ziemi, ale również powodować pozytywne skutki ekologiczne.

 

Nasze cele do 2030 roku

 

Woda

  • Zmniejszenie o 30% ilości wody słodkiej użytej dla każdej wyprodukowanej tony cementu.

  • Zwiększenie ilości wody oddawanej w stosunku do pobieranej w miejscach dotkniętych niedoborem wody.

 

 

  • Zapewnienie dostępu do czystej wody, urządzeń sanitarnych i higieny dla naszych pracowników i wykonawców we wszystkich naszych zakładach. 

 

Bioróżnorodność

  • Wprowadzanie pozytywnych zmian dla bioróżnorodności.