Wizja, ludzie i wzrost

2018 rok przyniósł wiele zmian i związanych z tym wyzwań. W ubiegłym roku Lafarge w Polsce odświeżył misję i wizję. Na nowo zdefiniowane zostały również filary strategiczne. W marcu ubiegłego roku funkcję Prezesa objął Xavier Guesnu. Jak podkreśla: „Lafarge chce być zaufanym doradcą dla Klientów, firmą bezpieczną i zrównoważoną dla partnerów i interesariuszy oraz dobrym miejscem pracy dla swoich obecnych i przyszłych pracowników”.

 
xavier guesnu lafarge2

O tym, co udało się osiągnąć w 2018 roku oraz o planach na przyszłość Xavier Guesnu opowiedział w wywiadzie dla magazynu „Builder”. Zachęcamy do przeczytania całego wywiadu, a poniżej prezentujemy kluczowe aspekty działalności Lafarge w Polsce oraz najważniejsze cele jakie stawia sobie firma.

Misja, wizja i strategia
W 2018 roku Grupa LafargeHolcim wprowadziła nową Strategię 2022 zgodnie z którą odświeżono również misję i wizję Lafarge w Polsce. Wypracowane wtedy cele strategiczne firma będzie realizowała również w 2019 roku. Niezmiennie są to rozwój, rentowny i bezpieczny wzrost oraz wykorzystanie pełnego potencjału we współpracy z klientami. Kluczowym elementem strategii jest też rozwijanie potencjału pracowników i tworzenie dla nich dobrego miejsca pracy. Nieustannie priorytetem jest realizowanie działań w sposób bezpieczny, dbając jednocześnie o środowisko.

Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój
Bezpieczeństwo od lat jest nadrzędną wartością dla Lafarge. To, jak realizowane są działania jest tak samo ważne jak wynik, który firma chce osiągnąć. Kultura „zero wypadków” obowiązuje nie tylko na terenie zakładów, ale również poza nimi. Lafarge stale realizuje działania poprawiające bezpieczeństwo. W 2018 roku zwiększono obecność kluczowych menedżerów w należących do spółki lokalizacjach. Przełożyło się to na liczbę działań korygujących i naprawczych. Zrealizowano też szereg inicjatyw poprawiających bezpieczeństwo w drodze. Ponad 45 proc. kilometrów przejechanych przez kierowców Lafarge było monitorowanych przez system IVMS. Zaowocowało to nie tylko poprawą stylu jazdy, pozwoliło też uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji. W 2018 roku Lafarge uruchomił również dwie kampanie skierowane zarówno do własnych kierowców, jak i kierowców z firm współpracujących. Akcje „Zima bez wypadków” oraz „Profesjonalnie znaczy bezpiecznie” są realizowane również w bieżącym roku. Dzięki tym wszystkim działaniom trzykrotnie zmalał wskaźnik wypadkowości obejmujący zarówno zakłady, jak i transport. Lafarge w Polsce realizuje również założenie grupowego planu 2030 skupiające się na czterech filarach: klimat, gospodarka obiegu zamkniętego, woda i przyroda oraz ludzie i społeczności. Lafarge kontynuuje zapoczątkowany w 2016 roku proces dialogu społecznego obejmujący kluczowe zakłady. Stale prowadzone są działania zmniejszające emisje CO2 na tonę wyprodukowanego cementu oraz poprawiające efektywność energetyczną zakładów i budynków. Firma ograniczyła też emisję zanieczyszczeń pyłowych. W lutym 2018 roku w Cementowni Kujawy została oficjalnie otwarta nowoczesna platforma paliw alternatywnych. Dzięki inwestycji odpady takie jak papier, plastik, tekstylia czy pocięte opony wykorzystywane są do wytwarzania ciepła potrzebnego do wypału klinkieru. W lipcu ubiegłego roku firma Lafarge wspólnie z PGNiG Termika uruchomiła Zakład Separacji Popiołów Siekierki, który oczyszcza powstające podczas spalania węgla popioły lotne, a następnie przekształca je w pełnowartościowe produkty. Lafarge zwiększa udział dodatków do cementu pochodzących z recyklingu. Firma pracuje też nad innowacyjnymi, przyjaznymi środowisku produktami.

Zaufany doradca, najlepszy w swojej klasie
Lafarge w Polsce aktywnie poszukuje innowacji w obszarze rozwiązań, produktów i usług. Przykładem takiego podejścia jest między innymi wprowadzenie floty dedykowanej, systemu zarządzania zapasami przez dostawcę (VMI), usług układania nawierzchni betonowych oferowanych przez spółkę LH Engineering, czy produktów takich jak iX do posadzek. Lafarge opracowuje też rozwiązania dotyczące efektywności energetycznej budynków, dzięki którym możliwe jest zwiększenie ich trwałości oraz zmniejszenie ilości materiału potrzebnego do osiągnięcia ich efektywności. Nowoczesne technologie pomagają budować przewagę konkurencyjną Lafarge, poprzez doskonalenie procesów produkcji, podnoszenie jakości produktów i obsługi klienta, przyczyniają się też do zrównoważonego rozwoju firmy, m.in. poprzez zmniejszanie emisji CO2. W minionym roku firma wdrożyła do procesu produkcji wiele innowacyjnych technologii. W Cementowni Kujawy od 2018 roku działa w pełni automatyczne Laboratorium Zmianowe, które należy do najnowocześniejszych w polskiej branży cementowej. Podsumowano również trwający 10 lat proces modernizacji i rozwoju zakładu w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ambicją Lafarge jest zapewnienie klientom najlepszej obsługi i jakości produktów oraz rozwiązań, a także wspieranie ich w rozwoju biznesu. Kluczowe w tym obszarze jest budowanie wartości dla wszystkich interesariuszy oraz wspólne rozwijanie branży.

Dobre miejsce pracy
Lafarge w Polsce rozwija liderów, którzy z pasją i inicjatywą współtworzą firmę, jakby była ich własną. Pozwala to w pełni rozwijać potencjał i przywództwo na rynku. Firma wsłuchuje się w potrzeby pracowników, jest otwarta na inicjatywy. Lafarge wprowadza realne zmiany, by tworzyć miejsce pracy sprzyjające rozwojowi pracowników. Firma buduje kulturę personalizacji bezpieczeństwa wewnątrz organizacji, tak by każdy czuł się odpowiedzialny za bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale też współpracowników. Dzięki realizowanemu przez WSPÓLNIE - Fundację LafargeHolcim programowi wolontariatu „Ludzie Lafarge”, Pracownicy mogą mieć realny, pozytywny wpływ na otoczenie w swoich regionach. Każdy pracownik Lafarge może zgłosić inicjatywę na rzecz poprawy środowiska, czy życia lokalnych społeczności. Jest to ważny element zrównoważonego rozwoju firmy.