Usługi laboratoryjne

 

 

Specjalistyczne usługi laboratoryjne dla klientów kupujących cementy, kruszywa i mieszanki betonowe.

Struktura organizacyjna laboratoriów Lafarge w Polsce opiera się głównie na trzech Centrach Badań Betonów – ulokowanych w Małogoszczu, Kujawach, a także w Warszawie. Zespół tych laboratoriów wykonuje podstawowe i specjalistyczne badania według obowiązujących norm, a przedmiot badań stanowią odpowiednio: mieszanki betonowe, stwardniały beton, elementy prefabrykowane, kruszywa oraz grunty.

Ponadto kadra Centrów Badań Betonów prowadzi wiele projektów badawczo-rozwojowych, a także świadczy usługi w zakresie doradztwa technologicznego. Dodatkowo Lafarge w Polsce ma szereg laboratoriów sektorowych realizujących bieżące badania surowców i wyrobów gotowych na poziomie kontroli jakości partii produkcyjnej. 

Dodatkowo posiadamy 6 laboratoriów sektorowych zlokalizowanych w różnych regionach Polski, gdzie koncentrujemy się przede wszystkim na badaniach w ramach kontroli produkcji. Przygotowani jesteśmy również do prowadzenia badań zlecanych świeżej mieszanki oraz stwardniałego betonu.

 

Usługi laboratoryjne świadczone dla Klientów kupujących cement i kruszywa to m.in.

1. Pobór prób u Klientów i dostarczenie do jednego z naszych laboratoriów (lokalizacyjnie najbliższego).

2. Wykonywanie zleconych badań na terenie wskazanym przez Klientów (np. teren inwestycji).

3. Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych w warunkach normowych.

 

 

4. Badanie świeżych mieszanek betonowych pod względem:

 • konsystencji (metodami: Ve-Be, opadu stożka lub stolika rozpływowego),

 • gęstości,

 • zawartości powietrza metodą ciśnieniową,

 • badanie mieszanek SCC za pomocą: rozpływu, L-box, V-funnel oraz J-ring,

 • oznaczenia charakterystyki porów powietrznych w mieszance betonowej – AVA (Air Void Analyzer).

 

5. Badania betonu pod kątem:

 • wytrzymałości na ściskanie,

 • wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu,

 • wytrzymałości na zginanie,

 • nasiąkliwości,

 • gęstości,

 • wodoszczelności – przepuszczalność wody przez beton,

 • głębokości penetracji wody pod ciśnieniem,

 • mrozoodporności zwykłej,

 • mrozoodporności przy udziale soli odladzających,

 • ścieralności metodą tarczy Boehm'ego,

 • skurczu.

 

6. Badania kostek brukowych pod kątem:

 • wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu,

 • wytrzymałości na ściskanie,

 • nasiąkliwości,

 • odporności na zamrażanie/rozmrażanie – również przy udziale soli,

 • ścieralności metodą tarczy Boehm'ego.

 

7. Badania kruszyw z oznaczeniami:

 • składu ziarnowego,

 • wilgotności,

 • nasiąkliwości,

 • zawartości zanieczyszczeń organicznych,

 • gęstości,

 • gęstości nasypowej,

 • wytrzymałości na miażdżenie,

 • odporności na rozdrobnienie (Los Angeles),

 • mrozoodporności.

 

8. Badania geotechniczne:

 • badanie wilgotności optymalnej,

 • maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego,

 • wykonywanie próbek automatycznym ubijakiem Proctor'a,

 • wykonanie próbek młotem wibracyjnym,

 • wskaźnik zagęszczenia gruntu,

 • dynamiczny moduł odkształcenia,

 • badania Lekką Płytą Dynamiczną.

 

 

Usługi laboratoryjne świadczone dla Klientów kupujących gotowe mieszanki betonowe to m.in.

 

1. Doradztwo technologiczne:

 • doradztwo w zakresie doboru optymalnych rozwiązań,

 • prowadzenie szkoleń,

 • wsparcie technologiczne na budowach.

 
uslugi-laboratorium-02.png
 

2. Badania dla Klientów na placu budowy:

 • sprawdzanie konsystencji i zawartości powietrza,

 • zbadanie w/c (stosunek ilości wody do cementu w mieszance betonowej),

 • sprawdzenie ilości włókien w posadzkach,

 • wykonanie odwiertów rdzeniowych,

 • monitoring temperatury w konstrukcji,

 • badanie wytrzymałości na odrywanie pull-off,

 • badanie wytrzymałości na ścinanie (PressoMess),

 • badanie wilgotności podkładów podłogowych,

 • badanie nieniszczące sklerometryczne (wytrzymałość na ściskanie).

 

Rodzaje badań wykonywanych w naszych laboratoriach

 

1. Świeża mieszanka betonowa:

 • oznaczenie konsystencji metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2

 • oznaczenie parametrów mieszanki SCC (rozpływ)wg PN-EN 12350-8

 • oznaczenie zawartości powietrza w mieszance metodą ciśnieniową wg PN-EN 12350-7

 • oznaczenie gęstości mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-6

 

2. Beton stwardniały:

 • oznaczenie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 12390-3

 • oznaczenie wytrzymałości na zginanie wg PN-EN 12390-5

 • oznaczenie wytrzymałości na rozłupywanie wg PN-EN 12390-6

 • oznaczenie mrozoodporności zwykłej betonu

 • oznaczenie mrozoodporności betonu z udziałem soli odladzających

 • oznaczenie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem wg PN-EN 12390-8

 • badanie sklerometryczne młotkiem Schmidta

 

3. Inne badania:

 • monitoring temperatury w konstrukcji

 • symulacja temperatury w konstrukcji

 • badanie ciepła hydratacji mieszanki betonowej

 • badanie rozkładu porowatości w mieszance betonowej – AVA

 • doradztwo w sprawach technologicznych

 • badanie Presso-Mess

 • badanie Pull-Off

 • pomiar rozwartości rys w konstrukcji

 • kompleksowe badania kruszyw

 

 

Usługi laboratoryjne

Znajdź kontakt

 

457 rezultat(y)

Lafarge w Polsce sukcesywnie kontynuuje wprowadzenie modelu GOZ do swojej działalności, dlatego uruchamia dwa kolejne projekty inwestycyjne o wartości blisko 41 mln zł. 

Lafarge wyprodukowało i dostarczyło beton do budowy węzła Zakręt i powstającego odcinka drogi S17. Sprawdź, kto i jak skorzysta na tej inwestycji!

Lafarge w Polsce podpisał warunkową umowę przejęcia pięciu zakładów produkcji betonu towarowego od OL-TRANS, lidera gotowych mieszanek betonowych w Trójmieście.

W Cementowni Kujawy, należącej do Lafarge w Polsce (Grupa Holcim), wprowadzona zostanie unikatowa technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

Piana izolacyjna AIRIUM to jeden z innowacyjnych produktów Lafarge bazujący na cemencie. Powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku oraz środowiska naturalnego.

Cement to podstawowy materiał budowlany, któremu zawdzięczamy powstanie całej infrastruktury. Dlatego redukcja jego śladu węglowego ma ogromne znaczenie dla przyspieszenia dekarbonizacji budownictwa.