Usługi dla infrastruktury

Oferujemy państwu usługi w zakresie projektowania, wykonawstwa i zarządzania projektami infrastrukturalnymi. Działaniami w tym zakresie zajmuje się firma LH Engineering

 

PROJEKTOWANIE

Mamy wiedzę, doświadczenie i narzędzia pozwalające przygotować dokumentację projektową na każdym etapie realizacji inwestycji.

 

Studium wykonalności i koncepcja programowa:

przygotujemy ocenę techniczną, ekonomiczną i środowiskową planowanej inwestycji. Przygotowując dokumentację przedstawimy możliwe warianty realizacji oraz zaproponujemy technologię wykonania.

 

Łukasz Marcinkiewicz

Dyrektor Zarządzający

tel.: +48 502 786 086

email: lukasz.marcinkiewicz@lhe.com.pl

LH Engineering www.lhe.com.pl

 

Projekt Budowlany:

kompleksowa dokumentacja projektowa której celem jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W zakres wykonania dokumentacji wchodzi uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń.

 

Projekt Wykonawczy:

szczegółowa dokumentacja projektowa umożliwiająca wybudowanie obiektu. W skład dokumentacji wchodzą szczegółowe rysunki techniczne detali konstrukcyjnych, obliczenia wytrzymałościowe i ilościowe materiałów budowlanych oraz dobór technologii wykonania robót.

Ponadto oferujemy przygotowanie obliczeń konstrukcji nawierzchni drogowych sztywnych i podatnych bazując na nowoczesnych metodach obliczeniowych oraz autorskich metodach mechanistycznych.

Jesteśmy otwarci na organizację szkoleń z zakresu technologii nawierzchni drogowych podczas których Inwestorzy, Projektanci i Wykonawcy mogą poznać metody obliczeniowe i projektowe oraz technologię materiałową związaną z budownictwem infrastrukturalnym.

 

 

 

WYKONAWSTWO

Gwarantujemy najwyższą jakość wykonania oraz profesjonalne zarządzanie kontraktami budowlanymi.

 

LH Engineering specjalizuje się w układaniu nawierzchni z betonu wałowanego RolltecTM oraz ulepszaniu podłoża gruntowego spoiwami hydraulicznymi. Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji infrastrukturalnych w zakresie:

  • układania nawierzchni RolltecTM w ciągu dróg publicznych oraz na inwestycjach prywatnych i komercyjnych,

  • budowie placów postojowych, parkingów, placów technologicznych przy centrach logistycznych,

  • wykonywaniu ulepszania spoiwami hydraulicznymi podłoża gruntowego metodą mieszania na miejscu.

Inwestycje możemy realizować zarówno w systemie „Buduj” jak i „Projektuj i Buduj”. Wszystkie nasze projekty realizujemy w oparciu o wiedzę i doświadczenie w zakresie technologii nawierzchni z betonu cementowego. Kierujemy się zasadami inżynierii wartości oraz optymalizacji kosztów w całym cyklu życia inwestycji. Gwarantujemy najwyższą jakość wykonania oraz profesjonalne zarządzanie kontraktami budowlanymi.

 

 

ZARZĄDZENIE PROJEKTEM

Nasz zespół jest do dyspozycji Inwestora na każdym etapie inwestycji – od planowania po realizację.

 

Profesjonalne podejście do realizacji zamierzeń budowlanych wymaga najwyższych standardów w zakresie zarządzania projektami. Oferujemy usługi zarządzania projektami zarówno od strony technicznej jak i biznesowej, gwarantując inwestorowi optymalizację procesu pod kątem czasowym i kosztowym. Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem przy prowadzeniu projektów, używając przy tym najnowocześniejszych metodologii i narzędzi. Nasza oferta skierowana jest do inwestorów prywatnych i komercyjnych planujących projektowanie i budowę obiektów infrastruktury drogowej takich jak:

  • parkingi,

  • centra logistyczne,

  • miejsca obsługi podróżnych (MOP),

  • centra handlowe i usługowe,

  • place technologiczne i składy budowlane.

 

Nasz zespół jest do dyspozycji Inwestora na każdym etapie inwestycji – od planowania po realizację. Pomożemy oszacować koszty i czas realizacji, dobrać technologię i wykonawców oraz zarządzać projektem podczas projektowania i budowy.