Beton ciężki

Produkowany jest na bazie kruszywa barytowego lub kruszywa z udziałem minerałów żelaza. Używany jest do budowy pomieszczeń osłonowych, które chronią przed szkodliwym promieniowaniem.

Możliwość swobodnego kształtowania Materiał daje możliwość dowolnego kształtowania brył ścian osłonowych. Jest to możliwe dzięki odpowiedniej urabialności mieszanki betonowej w fazie wbudowania co pozwala na kształtowanie form i wymiarów nadanych przez kubaturę szalunku.

 

Parametry techniczne

Parametr

Wartość

Konsystencja na budowie mierzona opadem stożka

S3 - S4

Gęstość mieszanki betonowej

Ok. 3400 kg/m3

Maksymalny czas zachowania urabialności

90 min. (jeśli nie określono inaczej)

Wytrzymałość na ściskanie

C25/30 lub C30/37

Gęstość w stanie suchym

≥ 3200 kg/m3

Nasiąkliwość

≤ 5%