Beton ciężki

Beton ciężki

Produkowany jest na bazie kruszywa barytowego lub kruszywa z udziałem minerałów żelaza. Używany jest do budowy pomieszczeń osłonowych, które chronią przed szkodliwym promieniowaniem.

ultra-ciezki.png

 

Możliwość swobodnego kształtowania Materiał daje możliwość dowolnego kształtowania brył ścian osłonowych. Jest to możliwe dzięki odpowiedniej urabialności mieszanki betonowej w fazie wbudowania co pozwala na kształtowanie form i wymiarów nadanych przez kubaturę szalunku.

 

Parametry techniczne

Parametr

Wartość

Konsystencja na budowie mierzona opadem stożka

S3 - S4

Gęstość mieszanki betonowej

Ok. 3400 kg/m3

Maksymalny czas zachowania urabialności

90 min. (jeśli nie określono inaczej)

Wytrzymałość na ściskanie

C25/30 lub C30/37

Gęstość w stanie suchym

≥ 3200 kg/m3

Nasiąkliwość

≤ 5%

 
beton-ciezki.png

 

 

Dokumenty do pobrania

  • Karta charakterystyki dla mieszanki betonowej i cementowo - piaskowej Lafarge Cement (pdf, 594.58 KB)
  • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (w zakresie działalności prowadzonej przez pion betonowy) oraz Contractor Sp. z o.o. (pdf, 886.93 KB)