Szkolenia BHP - co powinieneś o nich wiedzieć?

 
 

Autorem tekstu jest Piotr Krzemiński, Kierownik ds. produkcji w Kopalni Dolomitu Radkowice.

szkolenie bhp artykul

Dbałość o bezpieczeństwo w pracy jest naszym wspólnym obowiązkiem. Dlatego każdy pracownik, niezależnie od tego czy jest zatrudniony w biurze czy w kopalni, powinien przejść szkolenia BHP. Stąd nasza troska w Lafarge o to, aby dopasować je do rodzaju wykonywanej pracy i przekazać pracownikom pełne informacje i zalecenia dotyczące zajmowanego stanowiska. Co trzeba wiedzieć o bezpieczeństwie w pracy?

Podstawowe szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne obejmuje: 

  • instruktaż ogólny - dla wszystkich pracowników, studentów na praktykach oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnionych do praktycznej nauki zawodu,
  • instruktaż stanowiskowy - dla osób na każdym stanowisku związanym z działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych.

Instruktaż ogólny przeprowadza pracownik Działu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Z kolei instruktaż stanowiskowy może przeprowadzać osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę lub sam pracodawca. Konieczne do tego są odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz uprzednie przeszkolenie z metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Wszystkie instruktaże są potwierdzone w aktach osobowych pracownika.

Musimy regularnie uaktualniać wiedzę z zakresu BHP. Służą temu szkolenia okresowe. Dotyczą one: 

  • pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • pracodawców oraz osoby na stanowiskach kierowniczych,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • pracowników służb BHP,
  • pracowników administracyjno-biurowych i innych, narażonych na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, albo odpowiedzialnych za kwestie BHP.
szkolenie bhp 3

Szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych

 

Osoby na stanowiskach robotniczych powinny przejść szkolenie okresowe co najmniej raz na trzy lata. W przypadku szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia (np. praca na wysokości, prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych itd.) - nie rzadziej niż raz w roku. Pozostałe osoby powinny przejść szkolenie okresowe co najmniej raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowychi nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Osoby wykonujące czynności specjalistyczne w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (strzałowy, wydawca środków strzałowych) odbywają szkolenia okresowe na podstawie programuów zatwierdzoanychego przez właściwy organ nadzoóru górniczegoy. Muszą również ukończyć specjalistyczny kurs z zakresu techniki strzałowej, powtarzany co 5 lat. Dodatkowe szkolenia obejmują kierowników odstrzału oraz kierowników działu techniki strzałowej.Ponadto, kierownictwo i dozór ruchu zakładu górniczego oraz wyznaczeni pracownicy muszą przejść szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Na każdej zmianie powinna być co najmniej jedna osoba przeszkolona w tym zakresie.

 

Jak widać, dbałość o bezpieczeństwo dotyczy każdego pracownika Lafarge, niezależnie od funkcji i stanowiska. Dlatego tak ważne jest by przestrzegać powyższych zasad i terminowo przechodzić konieczne szkolenia. W ten sposób każdy z nas przyczynia się do trwałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w naszej firmie.

Najnowsze artykuły