Spoiwo drogowe Gruntar 5 HRB N 1

 
gruntar-logo.png

Hydrauliczne spoiwo drogowe normalnie wiążące EN-13282-2 HRB N 1.

Gruntar 5 HRB N 1 to hydrauliczne spoiwo drogowe na bazie klinkieru portlandzkiego i odpowiednio dobranych dodatków mineralnych.

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Apartamentowiec Złota 44 - Warszawa

Zarekomendowaliśmy i dostarczyliśmy innowacyjny produkt do stosowania na podkłady podłogowe - Agilia™ Sols A.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Korzyści z zastosowania produktu:

umożliwia oszczędne dozowanie
gwarantuje mniejszy stopień zapylenia w porównaniu z wapnem
skraca czas oczekiwania na poprawę parametrów gruntu w porównaniu z wapnem i popiołem
obniża koszt i energię potrzebną do zagęszczenia gruntu
zwiększa odporność na wtórne rozmiękanie

 

Zamówienia i informacje

Znajdź przedstawiciela

 

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

 

Parametry techniczne:
 

Właściwości fizyko-chemiczne produktu

Gruntar 5 HRB N 1

Wytrzymałość na ściskanie po 56 dniach [MPa]

≥ 2,5

Wytrzymałość na ściskanie po 56 dniach [MPa]

≤ 22,5

Początek czasu wiązania [min]

≥ 150

 

Zastosowanie:
 

Gruntar 5 HRB N 1 przeznaczony jest do:

 • ulepszania podłoża wszystkich rodzajów gruntów mineralnych, w tym gruntów spoistych
 • ulepszania i uszczelniania gruntów na składowiskach odpadów i obwałowaniach
 • rewitalizacji terenów zdegradowanych
 • poprawy nośności i struktury oraz osuszania nasypów
 • wzmacniania podłoża pod obiekty budowlane
 • przygotowywania stabilizacji pod drogi

Charakterystyka produktu

Cechy spoiwa Gruntar 5 HRB N1

Spoiwo Gruntar 5 HRB N1 jest produkowanym fabrycznie hydraulicznym spoiwem drogowym, dostarczanym w postaci gotowej do zastosowania.

Warunki stosowania – zalecenia wykonawcze

Spoiwo hydrauliczne Gruntar 5 HRB N1 należy stosować zgodnie z przeznaczeniem, zakresem oraz warunkami, które podano w karcie produktu i w przepisach techniczno-budowlanych właściwych dla poszczególnych rodzajów budowli w inżynierii komunikacyjnej.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Produkt jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu może powodować wystąpienie chorób. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą poprzez stosowanie okularów ochronnych z bocznymi osłonami oraz rękawic ochronnych.

Gwarancja i warunki przechowywania:
 1. Gruntar 5 HRB N 1 jest objęty 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie zadeklarowanych parametrów.
 2. Spoiwo należy przechowywać w zamkniętych i suchych zbiornikach w warunkach chroniących przed wilgocią.
 3. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od gwarantowanego okresu przez producenta.

 


Zostań certyfikowanym wykonawcą i zyskaj:
 

 • Certyfikat potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji

 • Doradztwo i wsparcie techniczne

 • Rekomendację Twojej firmy na stronie Lafarge

 • Szkolenia produktowe, techniczne oraz eventy integracyjne

 • Palety testowe produktów Lafarge

 • ... i wiele więcej!


Dowiedz się więcej >>