Spoiwo drogowe Gruntar 5 HRB N 1

 
gruntar-logo.png

Spoiwo hydrauliczne do mieszanek stosowanych na podbudowy dróg oraz do stabilizacji podłoża o nazwie handlowej: Hydrauliczne spoiwo drogowe GRUNTAR 5 HRB N 1 objęte jest krajową oceną techniczną: IBDiM-KOT-2021/0700 wydanie 3.

Gruntar 5 HRB N 1 to hydrauliczne spoiwo drogowe na bazie klinkieru portlandzkiego i odpowiednio dobranych dodatków mineralnych.

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Korzyści z zastosowania produktu:

Obniża wilgotność gruntów silnie nawodnionych
Gwarantuje mniejszy stopień zapylenia w porównaniu z wapnem
Poprawia stabilizację gruntu
Ulepsza podłoże drogowe
Obniża koszty robót ziemnych
Skraca czas realizacji robót
Poprawia parametry nośności i zagęszczenia gruntów oraz podłoży budowlanych

 

Zamówienia i informacje

Znajdź przedstawiciela

 

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

 

Parametry techniczne:
 

Właściwości fizyko-chemiczne produktu

Gruntar 5 HRB N 1

Wytrzymałość na ściskanie po 56 dniach [MPa]

≥ 2,5

Wytrzymałość na ściskanie po 56 dniach [MPa]

≤ 22,5

Początek czasu wiązania [min]

≥ 150

 

Zastosowanie:
 

Gruntar 5 HRB N 1 przeznaczony jest do stosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie określonym w pkt 2.2 IBDiM-KOT-2021/0700 do:

  • wykonywania stabilizacji,
  • ulepszania gruntów w szczególności gruntów spoistych,
  • wytwarzania mieszanek związanych hydraulicznie,
  • uszczelniania gruntów na składowiskach odpadów i obwałowaniach,
  • rewitalizacji terenów zdegradowanych,
  • poprawy nośności i struktury oraz osuszania nasypów,
  • wzmacniania podłoża pod obiekty budowlane.

Charakterystyka produktu

Cechy spoiwa Gruntar 5 HRB N1

Spoiwo Gruntar 5 HRB N 1 jest produkowanym fabrycznie hydraulicznym spoiwem mineralnym, dostarczanym w postaci szarego proszku gotowego do zastosowania. Spoiwo jest mieszaniną składników występujących w postaci rozdrobnionej o składzie opisanym w pkt 1.4.2 IBDiM-KOT-2021/0700.

Warunki stosowania – zalecenia wykonawcze

Spoiwo hydrauliczne Gruntar 5 HRB N 1 należy stosować zgodnie z przeznaczeniem, zakresem oraz warunkami, które podano w karcie produktu i w przepisach techniczno-budowlanych właściwych dla poszczególnych rodzajów budowli w inżynierii komunikacyjnej.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Produkt jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu może powodować wystąpienie chorób. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą poprzez stosowanie okularów ochronnych z bocznymi osłonami oraz rękawic ochronnych.

Gwarancja i warunki przechowywania:
  1. Gruntar 5 HRB N 1 jest objęty 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie zadeklarowanych parametrów.
  2. Spoiwo należy przechowywać w zamkniętych i suchych zbiornikach w warunkach chroniących przed wilgocią.
  3. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od gwarantowanego okresu przez producenta.

Artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge