Spoiwo drogowe Gruntar 5 HRB N 1

Spoiwo drogowe Gruntar 5 HRB N 1

Hydrauliczne spoiwo drogowe normalnie wiążące EN-13282-2 HRB N 1.

Gruntar 5 HRB N 1 to hydrauliczne spoiwo drogowe na bazie klinkieru portlandzkiego i odpowiednio dobranych dodatków mineralnych.

gruntar-logo.png

 

Korzyści z zastosowania produktu:

umożliwia oszczędne dozowanie

gwarantuje mniejszy stopień zapylenia w porównaniu z wapnem

skraca czas oczekiwania na poprawę parametrów gruntu w porównaniu z wapnem i popiołem

obniża koszt i energię potrzebną do zagęszczenia gruntu

zwiększa odporność na wtórne rozmiękanie

 

Parametry techniczne:

Właściwości fizyko-chemiczne produktu

Gruntar 5 HRB N 1

Wytrzymałość na ściskanie po 56 dniach [MPa]

≥ 2,5

Wytrzymałość na ściskanie po 56 dniach [MPa]

≤ 22,5

Początek czasu wiązania [min]

≥ 150

 

 

Zastosowanie:

Gruntar 5 HRB N 1 przeznaczony jest do:

  • ulepszania podłoża wszystkich rodzajów gruntów mineralnych, w tym gruntów spoistych
  • ulepszania i uszczelniania gruntów na składowiskach odpadów i obwałowaniach
  • rewitalizacji terenów zdegradowanych
  • poprawy nośności i struktury oraz osuszania nasypów
  • wzmacniania podłoża pod obiekty budowlane
  • przygotowywania stabilizacji pod drogi
 

Dokumenty do pobrania

  • Karta produktowa Gruntar 5 HRB N 1 (pdf, 503.09 KB)
  • Karta charakterystyki Gruntar 5 HRB N 1 (pdf, 461.23 KB)
  • Deklaracja właściwości użytkowych Gruntar 5 HRB N 1 (pdf, 71.55 KB)
  • Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji Gruntar 5 HRB N 1 (pdf, 113.98 KB)