Spoiwo drogowe Gruntar 22,5 HRB E 3

Hydrauliczne spoiwo drogowe, szybkowiążące EN-13282-1 HRB E 3.

GRUNTAR 22,5 HRB E 3 to hydrauliczne spoiwo drogowe na bazie klinkieru portlandzkiego oraz odpowiednio dobranych dodatków mineralnych.

gruntar-logo.png

 

Korzyści z zastosowania produktu:

przyśpiesza prace stabilizacyjne

zapewnia uniwersalność – można go stosować zarówno w przypadku gruntów spoistych, jak i niespoistych

gwarantuje szybki przyrost wytrzymałości i jednocześnie osusza grunt

obniża koszt wykonania stabilizacji

 

Parametry techniczne:

 

Właściwości fizyko-chemiczne produktu

Gruntar 22,5 HRB E 3

Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach [MPa]

≥ 10

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach [MPa]

≥ 22,5

Początek czasu wiązania [min]

≥ 90

Stała objętości (rozszerzalność)

≤ 10

 

Zastosowanie

Spoiwo Gruntar 22,5 HRB E 3 przeznaczone jest do:

  • stabilizacji i wzmacniania gruntów oraz mieszanek kruszyw stosowanych na podbudowy i warstwy podjezdniowe
  • stabilizacji gruntów gruboziarnistych i kruszyw przy podwyższonych wymaganiach wytrzymałościowych, w tym w przypadku dojrzewania w warunkach silnego nasycenia wodą
  • stabilizacji gruntów, dla których wymagany jest wysoki wskaźnik mrozoodporności
  • stabilizacji z jednoczesną poprawą nośności oraz osuszaniem gruntów 
 

Dokumenty do pobrania

  • Karta produktowa Gruntar 22,5 HRB E 3 (pdf, 1.07 MB)
  • Karta charakterystyki Gruntar 22,5 HRB E 3 (pdf, 461.23 KB)
  • Deklaracja właściwości użytkowych Gruntar 22,5 HRB E 3 (pdf, 54.2 KB)
  • Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji Gruntar 22,5 HRB E 3 (pdf, 94.11 KB)