Spoiwo drogowe Gruntar 22,5 HRB E 3

 
gruntar-logo.png

Hydrauliczne spoiwo drogowe, szybkowiążące EN-13282-1 HRB E 3.

GRUNTAR 22,5 HRB E 3 to hydrauliczne spoiwo drogowe na bazie klinkieru portlandzkiego oraz odpowiednio dobranych dodatków mineralnych.

Ekologiczna inwestycja Port Drzewny k. Torunia stawia na zrównoważone rozwiązania Lafarge

Port Drzewny na granicy Torunia i gminy Zławieś Wielka to inwestycja mieszkaniowa, w której inwestor stawia na bezpieczne, zrównoważone rozwiązania, zapewniające komfort i ekologiczne warunki do życia przyszłym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Lafarge

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina Lafarge zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Dowiedz się więcej o realizacji
 
norblin 1

Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Lafarge

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Lafarge

Dowiedz się więcej o realizacji
 

Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Lafarge

Mineralna piana izolacyjna AIRIUM to materiał budowlany o wielu funkcjach. Jak i dlaczego zastosowano go w roli warstwy spadkowej stropodachu?

Dowiedz się więcej o realizacji
 
 
 

Korzyści z zastosowania produktu:

Przyspiesza prace stabilizacyjne
Zapewnia uniwersalność – można go stosować zarówno w przypadku gruntów spoistych, jak i niespoistych
Gwarantuje szybki przyrost wytrzymałości i jednocześnie osusza grunt
Obniża koszt wykonania stabilizacji

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

 

Zamówienia i informacje

Znajdź przedstawiciela

 

 

Parametry techniczne:

 

Właściwości fizyko-chemiczne produktu

Gruntar 22,5 HRB E 3

Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach [MPa]

≥ 10

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach [MPa]

≥ 22,5

Początek czasu wiązania [min]

≥ 90

Stała objętości (rozszerzalność)

≤ 10

Zastosowanie:
 

Spoiwo Gruntar 22,5 HRB E 3 przeznaczone jest do:

  • stabilizacji i wzmacniania gruntów oraz mieszanek kruszyw stosowanych na podbudowy i warstwy podjezdniowe,
  • stabilizacji gruntów gruboziarnistych i kruszyw przy podwyższonych wymaganiach wytrzymałościowych, w tym w przypadku dojrzewania w warunkach silnego nasycenia wodą,
  • stabilizacji gruntów, dla których wymagany jest wysoki wskaźnik mrozoodporności,
  • stabilizacji z jednoczesną poprawą nośności oraz osuszaniem gruntów.

Charakterystyka produktu

Cechy spoiwa Gruntar 22,5 HRB E 3

Spoiwo Gruntar 22,5 HRB E3 jest produkowanym fabrycznie hydraulicznym spoiwem drogowym, dostarczanym w postaci gotowej do zastosowania.

Warunki stosowania – zalecenia wykonawcze

Spoiwo hydrauliczne Gruntar 22,5 HRB E3 należy stosować zgodnie z przeznaczeniem, zakresem oraz warunkami, które podano w karcie produktu i w przepisach techniczno-budowlanych właściwych dla poszczególnych rodzajów budowli w inżynierii komunikacyjnej.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Produkt jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu może powodować wystąpienie chorób. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą poprzez stosowanie okularów ochronnych z bocznymi osłonami oraz rękawic ochronnych.

Gwarancja i warunki przechowywania:
  1. Gruntar 22,5 HRB E 3 jest objęty 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie zadeklarowanych parametrów.
  2. Spoiwo należy przechowywać w zamkniętych i suchych zbiornikach w warunkach chroniących przed wilgocią.
  3. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od gwarantowanego okresu przez producenta.