Renata Filipek - Baryłowska

Dyrektor Organizacji, Zasobów Ludzkich i Komunikacji

 

 

edisonda-lafarge-zarzad-biogram-renata-filipek-barylowska.png

Od 1 czerwca 2017 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Organizacji i Zasobów Ludzkich Lafarge w Polsce.

 

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu różnych branżach: FMCG, wydawnictwo, opieka medyczna, a także telekomunikacja, w której spędziła 18 lat. W Netii pełniła funkcję Prokurenta i Dyrektora Pionu Komercyjnego, a przez ostatnie trzy lata była odpowiedzialna za zarządzanie i transformację sprzedaży B2B w firmie T-Mobile.

 

Ukończyła studia wyższe w zakresie Zarządzania Organizacjami. Interesuje się transformacjami w organizacjach na etapie fuzji i przejęć, a także transformacjami w kierunku nowego stylu zarządzania łączącego różne pokolenia i różne poziomy zaangażowania pracowników. Mówi
o sobie „Crazy about Customers” i ta zasada przyświeca jej w każdym działaniu i w każdej pełnionej roli.

 

Prywatnie jest mamą dwoch córek i wraz z mężem kultywuje aktywny i zdrowy tryb życia. Od niedawna gra w golfa, który chętnie promuje wśród kobiet, działając w Polskim Stowarzyszeniu Golfa Kobiet.