Przygarnij Przestrzeń - akcja Fundacji Lafarge WSPÓLNIE

Fundacja Lafarge WSPÓLNIE w latach 2016-2017 zorganizowała akcję pt. Przygarnij Przestrzeń. Jej celem było zaangażowanie dwóch środowisk, tj. młodych architektów i projektantów oraz społeczności lokalnych, aby przekształcić przestrzenie publiczne w miejsca bardziej funkcjonalne i atrakcyjne.

 

Rok 2016 był wyjątkowy dla Fundacji WSPÓLNIE. Wystartował wtedy pilotażowy program przekształcania przestrzeni publicznych w miejsca przyjazne mieszkańcom. Pierwsza edycja programu „Przygarnij Przestrzeń” przyniosła spory sukces, który objawił się między innymi zaangażowaniem lokalnych społeczności i nowo powstałymi miejscami rekreacji. Stąd zadecydowano o powtórzeniu akcji w 2017 roku.

Dlaczego akcja była potrzebna?

Jak można było przeczytać na stronie poświęconej akcji http://przygarnijprzestrzen.pl:

„W każdej miejscowości można znaleźć przestrzenie publiczne, które z jakiegoś powodu nie przyciągają ludzi. To wyzwania zarówno dla społeczności lokalnych, jak architektów i urbanistów. Mieszkańcy na ogół intuicyjnie wiedzą, co funkcjonuje nieprawidłowo, ale nie mają narzędzi, aby temu zaradzić. Młodzi projektanci natomiast mają wiedzę i pomysły, jak naprawić sytuację, ale często nie mają jak się wykazać. W naszym projekcie wspólnie przygarną przestrzeń i sprawią, że stanie się ona miejscem pozytywnych interakcji społecznych”.

Zamysłem akcji było znalezienie miejsc, w których działają silne społeczności, oraz skierowanie tam doświadczonych specjalistów. Zadaniem architektów i urbanistów było opracowanie rozwiązań mających przysłużyć się mieszkańcom, tj. stworzenie atrakcyjnych, przyjaznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych.

Zakładane efekty:

 • przeobrażenie przestrzeni publicznych w polskich miejscowościach
 • zbudowanie silnych społeczności lokalnych skupionych wokół idei dbania o wspólną przestrzeń
 • odkrycie młodych talentów wśród studentów i absolwentów takich kierunków jak architektura, urbanistyka, projektowanie i pokrewne
 • promowanie tematyki partycypacyjnego projektowania przestrzeni publicznych

W wybranych miejscowościach przeprowadzono kilkudniową rezydencję projektową wraz z diagnozą przestrzeni publicznych i potrzebami mieszkańców. Dopracowane przez projektantów i zaakceptowane przez mieszkańców pomysły zostały zrealizowane dzięki grantom udzielonym przez Fundację Lafarge Wspólnie w wysokości 20 tys. złotych dla każdej lokalizacji.

Pierwsza edycja Przygarnij Przestrzeń 2016

Pilotażowa edycja akcji „Przygarnij Przestrzeń” postawiła przed organizatorem, zespołami projektowymi i mieszkańcami spore wyzwanie.

Po trwającym dwa tygodnie cyklu spotkań w całej Polsce wybrano pięć miejscowości: Gliśno (woj. pomorskie), Łabiszyn (woj. kujawsko-pomorskie) Małogoszcz (woj. świętokrzyskie), Siedlec (woj. małopolskie) i Sulików (woj. dolnośląskie).

przygarnij przestrzen 2016 lokalizacje

 

Wynik pierwszej edycji „Przygarnij Przestrzeń”:

 • w Sulikowie zaprojektowano i przekazano grant na remont miejsca spotkań dla seniorów w Gminnym Ośrodku Kultury
 • w Gliśnie powstało miejsce rekreacji i spotkań nad jeziorem
 • w Siedlcu przy budynku straży pożarnej powstało miejsce dla mieszkańców do aktywnego spędzania czasu
 • w Małogoszczu zrobiło się zielono między blokami, dzięki rewitalizacji blokowiska i powstaniu trawnika
 • w Łabiszynie powstało miejsce wypoczynku zorganizowane na łabiszyńskiej wyspie

Druga edycja Przygarnij Przestrzeń 2017

Przygarnij Przestrzeń 2017, podobnie jak edycja pierwsza, to warsztaty konkursowe urbanistyczno-architektoniczne. Zajęcia odbyły się w małych miejscowościach pod okiem Tutora, czyli młodego architekta z doświadczeniem, który kierował pracami grup i pomagał w kontakcie ze społecznością lokalną.

Do programu zakwalifikowały się trzy miejsca: Szczepanowo (woj. kujawsko-pomorskie), Sępolno Wielkie (woj. zachodnio-pomorskie) i Bocheniec (woj. świętokrzyskie).

przygarnij przestrzen 2017 lokalizacje

 

Wynik drugiej edycji „Przygarnij Przestrzeń”:

 • w Szczepanowie zrewitalizowano linię brzegową jeziora oraz przylegające tereny, dzięki czemu powstało atrakcyjne miejsce wypoczynku
 • w Sępólnie Wielkim wsparto budowę placu zabaw przed szkołą
 • w Bocheńcu zagospodarowano plac przyległy do sklepu i część boiska jako miejsce spotkań i plac rozrywki dla najmłodszych mieszkańców

O Fundacji Lafarge WSPÓLNIE

Organizatorem akcji „Przygarnij Przestrzeń” była Fundacja Lafarge WSPÓLNIE.

Celem fundacji jest inspirowanie, edukowanie i zmienianie otoczenia. Fundacja wspiera społeczności lokalne z najbliższego sąsiedztwa zakładów Lafarge w Polsce i inspiruje mieszkańców do podejmowania inicjatyw, które poprawią jakość ich życia. Zajmuje się między innymi edukacją w zakresie architektury, kształtowania krajobrazu i estetyki miejsc.

Fundacja wspiera te pomysły merytorycznie i finansowo, współpracuje też z organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi oraz instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi.

Działania WSPÓLNIE na rzecz ludzi i społeczności to jeden z filarów realizacji celów zrównoważonego rozwoju Lafarge w Polsce.